Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av Vibeke Tømmerberg

Smitteverndel i dyrevelferdsprogrammet erstatter Helsestorfe-attest

I besetninger der det er utført og registrert besøk i dyrevelferdsprogrammet (DVP) og spørsmålene om smittesluse og utlastingsforhold er vurdert til score 1, er det ikke nødvendig å sende inn Helsestorfe-attest. Inntil det er etablert automatisk kommunikasjon mellom de to systemene, må imidlertid produsent eller veterinær kontakte oss på ht.storfe@animalia.no for å informere om at besetningen ønsker Helsestorfe-status.

Fortsatt gjelder følgende for Helsestorfe-besetninger:

  1. Grønn virusstatus

  2. Grønn klauvstatus

  3. Godkjent helsestorfe-attest eller score 1 på smitteverndelen i DVP

Les mer om Helsestorfe her:
https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/om-helsestorfe/