Yrke og organisasjon

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Høstkurs i regi av Smådyrpraktiserende veterinærers forening, 26.-28. oktober 2022:
Tekst og foto:
Aina Holand

Diagnostikk og behandling av nevrologiske og oftalmologiske lidelser

Med spissede ører og øynene på stilk, stilte totalt 204 deltakere, arrangører og utstillere på høstkurset for smådyrpraktikere på Clarion Hotell & Congress Oslo airport i slutten av oktober. 43 digitale deltakere fulgte forelesningene med argusøyne hjemmefra.

Møteplass for smådyrpraktikere: Høstkurset samlet 204 fysiske deltagere, arrangører og utstillere og 43 digitale deltagere.

Foto: Aina Holand

Nevrologi: Full nevrologisk undersøkelse av alle pasienter er ikke alltid nødvendig, fastslo Bodil Cathrine Koch.

Foto: Aina Holand

Årets fantastiske forelesere var Bodil Cathrine Koch og Benjamin Blacklock, som foreleste i nevrologi og oftalmologi. I tillegg stilte Helene Seljenes Dalum og Karin Isaksson Rø som gjesteforelesere. Med et øye på hver finger foreleste de om faktorer som spiller inn på mental helse, fysiske og mentale symptomer på utbrenthet, og stressmestring og egenomsorg. Dette var to viktige innslag i det faglige programmet.

Koch er europeisk spesialist innen veterinær nevrologi og jobber til daglig ved Fredrikstad Dyrehospital. På en morsom og engasjerende måte forenklet hun nevrologien med sine gode forelesninger, videoer og notater, så deltakerne etter kurset med iver kunne ta beina på nakken, uten tegn til verken smerte eller proprioseptiv ataksi, og alerte gå i gang med egne nevrologiske utredninger.

Oppløftende var det å høre at Koch ikke alltid utfører en full nevrologisk undersøkelse av alle pasientene sine. Hun har i stedet øye for en problembasert nevrologisk undersøkelse. Hun utfordret deltakerne til alltid å prøve å finne én nevrolokalisasjon. «Sitter problemet i hjernen, i ryggmargen eller er det nevromuskulært?» Ved å finne én lokasjon, er du allerede langt på vei i undersøkelsen, og det er lettere å rekvirere diagnostikk som røntgen, MR eller CT i riktig område.

I forhold til den nevrologiske undersøkelsen, tipset hun om å starte med det som gjør minst vondt, og det er tre punkter som alltid må være med: 1) mental status og atferd, 2) bevegelse og holdning og 3) posturale reaksjoner. I tillegg kan også kraniale nerver, spinale reflekser, spinal palpasjon og nocisepsjon undersøkes. Ved undersøkelse av de kraniale nervene, er hovedpoenget først og fremst å avdekke om det er symmetri, og trueresponsen kan generelt gi deg god informasjon om pasientens status, så husk den.

Oftalmologi: – Lær deg øyeanatomien, da er du godt på vei, oppmuntret Benjamin Blacklock.

Foto: Aina Holand

For å sjekke de spinale refleksene, er tilbaketrekningsrefleksen til god hjelp. Hold gjerne igjen litt i foten, og se at dyret faktisk trekker til seg foten og bøyer hase/carpus, kne/albue og hofte/skulder godt. Er det bortfall på forbein, sitter nevrolokalisasjonen i C6-T2, er det bortfall på bakbein sitter den i L6-S2. Det er også viktig å skille tilbaketrekning fra nocisepsjon. Når sistnevnte testes hos paralytiske pasienter, er det hodet og ikke benet du ser på. Da er det interessant å se etter hodebevegelse, vokalisering eller liknende, som kan si noe om dyret kjenner stimuliene. Husk å sjekke både den mediale og laterale tåen på affisert ben, og halen ved kaudale lumbale/lumbosakrale lesjoner.

Sykdomsprosesser som kan forklare nevrologiske symptomer ble gjennomgått, og her er symptomenes begynnelse/alvorlighetsgrad (perakutt, akutt, kronisk) og progresjon viktige faktorer.

Blacklock er en anerkjent europeisk spesialist i oftalmologi og jobber ved Royal (Dick) School of Veterinary Studies ved Universitetet i Edinburgh i Skottland. Med et 47-siders kompendium og en god porsjon humor, hadde Blacklock for øye å ufarliggjøre oftalmologien for de som hørte på. «Lær deg øyeanatomien, så er du godt på vei», oppmuntret han. Hva du skal gjøre og huske på i en øyeundersøkelse ble gjennomgått, og et tips er å ta notater og bilder underveis. En god lyskilde vil gjøre det lettere å gjennomføre en god undersøkelse.

Ved bruk av fluoresceinfarge minnet han om å huske å skylle godt etterpå, da fargen kan trenge inn i en eventuell skade og vanskeliggjøre bedømmingen av skadeomfanget. Diagnostisk tilnærming til vanlige øyepresentasjoner som «rødt øye», «smertefullt øye», øyeutflod og blindhet ble gjennomgått, og videre korneasår, uveitt, glaukom, systemisk sykdom som kan gi oftalmologiske symptom og behandling av øyesykdommer.

Selv om høsten lusket ute, var det god stemning inne under årets festmiddag. Temaet for kvelden var «Hawaii», og iøynefallende bastskjørt, ananaser, Hawaiiskjorter og paraplydrinker satte farge på en vellykket kveld. Om det oppstod tilfeller av «drop jaw», sirkling, «head pressing» og vokalisering i de sene nattetimer, vites ikke. Men årets kurs åpnet i hvert fall deltakernes øyne opp for nye måter å diagnostisere nevrologiske og oftalmologiske lidelser på.

Takk til alle for et godt kurs, takk for at du deltok og på gledelig gjensyn i 2023!  Planleggingen er allerede godt i gang!