Yrke og organisasjon

Nye vaksinasjonskrav i NKK fra nyttår

Fra 1. januar 2023 er det endringer i Norsk Kennel Klubs (NKK) vaksinasjonskrav for hunder ved deltagelse på alle arrangementer i regi av NKK.

Tekst:
Renate Sjølie

Veterinær, styremedlem i NKKs Hovedstyre og NKKs Sunnhetsutvalg

Illustrasjonsfoto: iStock

I tråd med arbeidet om nye, nasjonale retningslinjer for vaksinasjon av hund i Norge, oppdaterer NKK sine vaksinasjonskrav for hund. Fra 1. januar 2023 vil NKKs nye vaksinasjonsregler gjelde som følger:

«Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NKK skal ha gyldig vaksine mot valpesyke, parvo og smittsom leverbetennelse.

  • For hunder under 6 måneder, skal siste vaksinasjon ha blitt utført ved minimum 12 ukers alder og vaksinens gyldighet er da 1 år

  • For hunder vaksinert ved 6 måneders alder eller eldre, er vaksinens gyldighet 3 år dersom ikke annet fremgår av vaksinasjonsattesten

Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato før hunden kan delta på NKK arrangement. Attest på gyldig vaksinasjon må kunne fremlegges. Kontroll av at gjeldende innførsels- og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan forekomme.»

Endringen som trådte i kraft fra 1. januar 2023 medfører krav om tre komponenter, og i tillegg blir kravet endret noe med hensyn på alderskrav og tidspunkt for vaksinering.

NKK opprettholder sin generelle anbefaling om at deltagende hunder også gjennomfører årlig vaksinasjon mot kennelhoste.

For de fleste hunder som allerede følger vanlige vaksinasjonsanbefalinger fra veterinær, vil ikke NKKs nye vaksinasjonskrav medføre store endringer for den enkelte hundeeier. De fleste hunder vaksineres allerede med kombinasjonsvaksiner der de tre kjernekomponentene inngår. Vi ber allikevel veterinærene om å notere seg de nye kravene med hensyn på hundens alder og tidspunkt for vaksinering. NKK vil oppfordre veterinærene til å spesifisere i hundens vaksinasjonsattest/pass gyldigheten for de ulike komponentene dersom det injiseres en kombinasjonsvaksine, siden de ulike komponentene ofte har ulikt tidspunkt for nødvendig revaksinering. For eksempel vil en av de vanlige kombinasjonsvaksinene som inneholder fire komponenter, Nobivac DHPPi, vanligvis ha tre års gyldighet for komponentene valpesyke (D), smittsom leverbetennelse (H) og parvo (P), mens det for den siste komponenten parainfluensa (Pi) kun er ett års gyldighet. Da er det greit å få spesifisert dette i passet eller vaksinasjonsattesten, slik at ikke hele kombinasjonsvaksinen gis ett års gyldighet og de tre påkrevde kjernekomponentene dermed må revaksineres for årlig for å få oppfylt NKKs vaksinasjonskrav.