Leder

Målrettet rekruttering gir resultater

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk Veterinærtidskrift

Alle virksomheter trenger å tenke nøye gjennom sin rekruttering for å lykkes over tid.

Undersøkelsen «Den nye generasjonen vaktveterinærer», som Den norske veterinærforenings studentforening har gjennomført, forteller mye om hva som trengs i rekrutteringsarbeidet fremover. Spesielt gjelder det rekruttering til veterinærer på vakt for produksjonsdyr.

Vektlegging av det kollegiale er kanskje det aller viktigste for å lykkes med rekruttering til vakt. Studentene oppfordrer derfor kolleger om å ønske de ferske veterinærene velkommen. Studentene mener både faglig styrke og mental helse vil være mye bedre i områder med tett samarbeid mellom veterinærene.

Undersøkelsen viser at studenter og nyutdannede nå er opptatt av «balanse i arbeidslivet». Det betyr at de i tillegg til å være faglig oppdatert og praktisk dyktig, ønsker å ha mulighet til å dyrke egne interesser og fritid.

Veterinærhøgskolen jobber aktivt for å bedre kjønnsbalansen hos sine studenter og øke antallet gutter. Opptaket til veterinærmedisinstudiet ved Veterinærhøgskolen for kull ’22 hadde en fordeling på 92 prosent kvinner og åtte prosent menn. Det er den kraftigste skjevheten for alle studier i hele landet.

For å få svar på hva som må gjøres for å rette opp skjevheten, spurte Veterinærhøgskolen i 2021 sine egne studenter. Av de som deltok i undesøkelsen, svarte 73,3 prosent at de mener det er en god ide med skolebesøk. Dette er det tiltaket studentene har mest tro på, mer enn kampanjer i sosiale medier.

Veterinærhøgskolen har derfor laget en presentasjon (power point) som viser bredden i veterinæyrket og hvilke muligheter som finnes i arbeidsmarkedet for veterinærer, hvordan det er å studere veterinærmedisin på Ås og hvordan du kommer inn. Denne presentasjonen blir gjort tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den. Kontakt derfor ungdomsskolen i ditt nærmiljø for å fortelle om hvordan det er å jobbe som veterinær. Det kan lønne seg å nå de unge før de velger skole og valgfag på videregående.

Når du skal ut og rekruttere, er det godt å ha kunnskap og erfaring med på veien. Rekruttering er, som det meste annet, en kunst du må trene på for å bli god. Etter hvert kommer resultatene.