Nyheter

Veterinærer i media

Dvergbendelorm påvist på elg

Elglunge med åpnet parasittblære av Echinococcus canadensis (G10) og lukket blære (blå pil).

Foto: Mattilsynet.

Parasitten Echinococcus canadensis G10 er påvist på en elg som er felt under elgjakta sist høst i Stor-Elvdal kommune i Innlandet. Prøven ble tatt ut på et viltslakteri og elgskrotten ble kassert.

Dette er første gangen ekinokokker er påvist hos elg i Norge, skriver Veterinærinstituttet i en nyhetssak på sin nettside. Parasitten er tidligere konstatert hos ville dyr i Sverige og Finland. I Finland er den også påvist på et menneske.

Prøvene fra elgen som ble undersøkt på Veterinærinstituttet viste at den voksne elgen, som var i godt hold, hadde flere parasitter i lungene. Parasittblærene målte1,5 – 3 cm i diameter og ble undersøkt histologisk og molekylært. Undersøkelsene viste at dette var blærer av parasitten Echinococcus canadensis (G10).

Echinococcus canadensis er en genotype av hundens dvergbendelmark (Echinococcus granulosus sensu lato). Det finnes ti anerkjente genotyper (G). Disse er inndelt i fem arter. Hundedyr som ulv og hund er endeverter for denne genotypen (G10), mens hjortedyr er mellomverten.

Smittede mellomverter utvikler parasittblærer i indre organer, spesielt lungene, dersom de får i seg parasittegg. Dessverre kan også mennesker bli smittet med parasittegg fra hundedyr og mennesker vil da også utvikle parasittblærer i indre organer.

I Norge er ekinokokkose (infeksjon med enten E. multilocularis (revens dvergbendelorm) eller E. granulosus) hos dyr en nasjonal liste 2-sykdom, tidligere kalt B-sykdom, og derfor meldepliktig. I tilfeller der sykdommen blir påvist etter funn på slakteri, vil skrotten og slakteavfall bli destruert. Ytterligere tiltak er ikke nødvendig.

Veterinærinstituttet ber alle storviltjegere om å melde fra til Mattilsynet dersom de oppdager væskefylte blærer i kjøtt eller indre organer hos hjortedyr.

Ekinokokkose er en zoonose, det vil si en sykdom som kan smitte fra dyr til menneske. Forsker og veterinær Rebecca Davidson ved Veterinærinstituttet sier til Lokalavisa Trysil – Engerdal at det i løpet av 20 år er påvist smitte på menneske i Europa kun en gang.

Kilder: Veterinærinstituttets nettside, https://www.vetinst.no/nyheter/veterinaerinstituttet -har-pavist-ekinokokker-pa-en-elg-i-innlandet, 12. januar 2023 og Lokalavisa Trysil og Engerdal, 12. januar 2023

Fugleinfluensaviruset fortsetter å hjemsøke Europa

Knoppsvaner har vært hardest rammet av fugleinfluensa de siste månedene.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Det er mye fugleinfluensasmitte i Europa, særlig i landene rundt Nordsjøen, skriver Veterinærinstituttet på sin hjemmeside.

Sist sommer var det store utbrudd og massedød blant kolonihekkende sjøfugl i Europa. Utover høsten har antall viruspåvisninger hos denne fuglegruppen gått ned. Det er nå svaner, ender og gjess som topper statistikken, og knoppsvane er den fuglearten som har vært hardest rammet de siste månedene.

De fleste utbruddene i fjørfebesetninger har vært i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia. I Norge var det utbrudd i to fjørfebesetninger i Rogaland i oktober og november i fjor, og det har blitt påvist fugleinfluensa hos villfugl i Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark fra oktober 2022 til i dag. Kuldeperioder i Norge kan føre til fuglebevegelser ut av landet mot sør og vest, mens lavtrykk og sørlige og vestlige vinder kan utløse trekkbevegelser til Norge fra områder i Europa med høyt smittepress.

Fugleinfluensaviruset sprer seg til nye områder. Siden Veterinærinstituttet la ut forrige statusrapport 21. oktober 2022, er det for første gang påvist fugleinfluensa i Mexico, i en rekke land i Sør-Amerika og på Grønland.

Kilde: Veterinærinstituttets nettside,
 
https://www.vetinst.no/nyheter/fugleinfluensaviruset-fortsetter-a-herje , 12. januar 2023