Nyheter

Nytt fra veterinærforeningen

Veterinærforeningen advarer mot utvidet eierinseminasjon på storfe

Veterinær Anders Avdem inseminerer.

Foto: Veterinærforeningen

Det er veterinærer og utdannede seminteknikere som har tillatelse fra Mattilsynet til å inseminere storfe. Mattilsynet fører tilsyn med de som inseminerer storfe.

På 1990-tallet ble det åpnet opp for at dyreeiere i enkelte tilfeller skulle få overføre sæd på kunstig måte til egne kyr hvis de hadde så mange dyr at de kunne få nødvendig rutine i egen besetning.

Veterinærforeningen registrerer at det er foreslått å se på denne praksisen i lys av at stadig færre enheter og lengre avstand mellom gårdsbruk med storfeproduksjon gir utfordringer i noen områder.

Når ei ku skal insemineres, er det dyrevelferdsmessige og smittevernmessige forhold som tilsier at det bør finnes opplegg som sikrer at denne jobben gjøres på en profesjonell og skånsom måte.

– Dagens krav til dyrevelferd er vesentlig endret siden forskrift om inseminering av husdyr utført av andre enn veterinær ble til, og forskriften har mangler når det gjelder kvalitetssikring, rapportering og fungerende tilsyn med virksomheten. Vi advarer derfor mot å utvide ordningen ytterligere sier Bente Akselsen, president i Veterinærforeningen.

Veterinærforeningen har sendt brev om saken til Mattilsynet.

Frauke Becher: Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no , 10. januar 2023

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning i 2023

Landbruksdirektoratet har sendt ut informasjon til statsforvalterne om stimuleringstilskudd for 2023. I dette rundskrivet informerer Landbruksdirektoratet statsforvalterne om deres oppgaver knyttet til stimuleringstilskuddet til veterinærdekning.

Kommuner kan ha behov for stimuleringstilskudd for å sikre tilstrekkelig veterinærdekning. Det er kommunen som må søke om stimuleringstilskudd hos statsforvalteren. Ofte er det slik at veterinærene må melde inn dette behovet. Veterinærforeningen bistår medlemmer som har spørsmål om stimuleringstilskudd.

Veterinærforeningen jobber kontinuerlig for å øke stimuleringstilskuddet da behovet er stort.

Logg på som medlem for å få lenke til rundskrivet og informasjon om stimuleringstilskudd. Se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet for ytterligere informasjon om veterinærtjenester.

Frauke Becher: Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no , 10. januar 2023

Sverige: Obligatorisk id-merking av katt fra 2023

Dyrebeskyttelsen har oppfordret Norge til å følge etter Sverige som innførte ordningen ved nyttår. Til nå har Mattilsynet svart at de står fast ved sitt standpunkt fra 2009 om at allerede forvillede katter ikke får bedre velferd av et merkekrav. Veterinærforeningen er uenig i denne vurderingen og har gjentatte ganger påpekt viktigheten av å ID-merke katter.

Mange hjemløse, eierløse og forvillede katter i Norge lider. Gjennom merking vil de kunne forenes med eierne hvis de bringes inn, ved innfanging, eller om de kommer skadet og eierløs til veterinær. Et krav om obligatorisk merking vil føre til at flere katteeiere får økt bevissthet om det ansvaret de påtar seg som dyreeiere. Id-merking vil også øke terskelen for å foreta impulskjøp av dyr.

– Obligatorisk id-merking er et viktig og riktig tiltak for bedre velferd for katter og det er underlig at Mattilsynet uten reell dokumentasjon fremdeles konkluderer med manglende nytteverdi, sier Bente Akselsen, president i Veterinærforeningen.

Frauke Becher: Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 10. januar 2023