Yrke og organisasjon

Generalforsamling og medlemsmøte i Norsk Veterinærhistorisk Selskap 2020

Generalforsamlingen holdes tirsdag 28. april ca. kl. 19.00 i Fellesauditoriet på Adamstuen.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 14 dager før generalforsamlingen, det vil si senest 14. april.

Før generalforsamlingen, kl. 18.00, holder tidligere helsedirektør og direktør for Vitenskapskomiteen Lars E. Hanssen et foredrag med tema: Vitenskapskomiteen – en nyskaping.

Etter møtet og generalforsamlingen er det sosialt samvær med servering i Veterinærinstituttets kantine.

Styret i NVHS