Navn

Merkedager i mars

75 år

Johan Fr. Aurstad

17.3

Nils Arne Amdal

17.3

70 år

Marianne Langeland

14.3

Inge Nilsen

28.3

60 år

Birgitte Grann Greve

1.3

Tonje Stavelie

19.3

Kjetil Normann Hamnes

21.3

Kaja Elise Stokstad

21.3

Peter Skou Østergård

25.3

Arne Kolden

27.3

Per-Jacob Ølstad

31.3

50 år

Kai-Inge Lie

1.3

Birgitte Sundt Granberg

9.3

Kristin Espenak Zimmer

16.3

Eva Otterstad

17.3

Heidi Haugholt

19.3

Kjersti Brandsar

20.3

Gunhild Ørn

22.3

Rannveig H. Einarsdottir

28.3

Kjell-Magne Hjørungdal

29.3