Kurs og møter

Aktivitetskalender

2020

9.-11. mars
Veterinærdagene 2020
Sted: Gardermoen
Se:https://www.vetnett.no/veterinardagene-2020

18.-19. mars
Beredskapskurs – produksjonsdyr
Sted: Sandnes
Se: vetinst.no/arrangementer/beredskaps-kurs-krevende-situasjoner-hos-produksjonsdyr_mars%202020

26.-27. mars
Halthet 2
Sted: Fredrikstad dyrehospital
Se: www.f-d.no

28.-29. mars
Grunnkurs i tannmedisin for veterinærer
Sted: Viul
Se: https://jfa.no/kursoversikt/

17.-18. april
Reproduksjon
Sted: Fredrikstad dyrehospital
Se: www.f-d.no

25.-26. april
Ultralyd abdomen hund/katt, basiskurs
Sted: Viul
Se: https://jfa.no/kursoversikt/

7.-8. mai
Ortoseseminar – fra diagnostikk til behandling/rehab av ortopediske lidelser
Sted: Fredrikstad dyrehospital
Se: www.f-d.no

8.-9. mai
Advanced surgical ental extrations
Sted: Viul
Se: https://jfa.no/kursoversikt/

5.-6. juni
Kurs og årsmøte for Opplandene veterinærforening
Sted: Scandic Lillehammer hotell
Se: https://www.vetnett.no/opplandene

12.-13. juni
Ortopedisk ultralyd – next level
Sted: Fredrikstad dyrehospital
Se: www.f-d.no

14.-15. juni
Ultralyd av abdomen – next level
Sted: Fredrikstad dyrehospital
Se: www.f-d.no

18.-19. Juni
Fundamentals of veterinary equine dentistry
Sted: Viul
Se: https://jfa.no/kursoversikt/

20.-23. august
Praktisk indremedisin
Sted: Svolvær
Se: www.f-d.no

17.-18. september
Dagsseminar i halthetsanalyse
Sted: Fredrikstad dyrehospital
Se: www.f-d.no

18.-19. September
Dental restaurations and vital pulpectomies
Sted: Viul
Se: https://jfa.no/kursoversikt/

25.-27. september
Bløtvevskirurgi
Sted: Viul
Se: https://jfa.no/kursoversikt/

9.-10. oktober
Praktisk tannarbeid
Sted: Fredrikstad dyrehospital
Se: www.f-d.no

10.-11. oktober
Ultralyd abdomen hund/katt, del II
Sted: Viul
Se: https://jfa.no/kursoversikt/

28.-29. november
Oftalmologi
Sted: Viul
Se: https://jfa.no/kursoversikt/