Yrke og organisasjon

Mikrober er langt smartere enn oss

– Som mikrobiolog har jeg i løpet av min lange yrkeskarriere registrert at mikrober er langt smartere enn oss. Sammenliknet med mikrober er vi nykommere på jorda. Noen mennesker vil overleve de mest alvorlige sykdommer mens andre vil dø, sier dr. med i medisinsk mikrobiell økologi Tore Midtvedt til Norsk veterinærtidsskrift.

Tekst og foto:
Trond Schieldrop

Del 1 av dette intervjuet sto i NVT nr. 1, 2020

Her følger det andre intervjuet med Midtvedt om afrikansk svinepestvirus (ASFV), også kalt «Svine-Ebola».

– Jeg tror ikke alle mennesker vil dø på grunn av afrikansk svinepest. Se bare på HIV. Noen mennesker vil aldri få HIV selv om de lever et utsvevende liv. Flere mennesker får ikke malaria selv om de blir stukket av malariamyggen. Min søster, som var 50 år i Afrika, fikk aldri malaria. Slik kan det også bli med svinepest. Det er en gausskurve for alt – noen dør raskere mens andre lever lengre, sier Midtvedt.

Noen vil alltid overleve

– Naturen er slik innrettet at noen vil overleve og andre dø. Det er allment akseptert. Koppeviruset hadde ingen andre verter enn mennesker. Her brukte man kukopper til å fremstille vaksine. En ung engelsk turnuslege på slutten av 1700-tallet, fikk vite av en budeie at det var et kopperutbrudd der hun bodde. Hun kunne fortelle at hun ikke ble angrepet av kopper fordi hun hadde hatt kukopper. Turnuslegen «så lyset» og mente det var mulig å lage en vaksine av kukopper. Hans vitenskapelige kolleger hånte han for hans ville påfunn og mente det var humbug, tull og tøys, sier Midtvedt. – Men det var ikke det. Vaksinen mot kukoppevirus beskyttet deg mot koppevirus. I dag oppbevares koppevirus i militære laboratorier ferdig til bruk som krigsvåpen. Det er fenomenalt effektivt. Før du erklærer krig, sprer du viruset i befolkningen som blir alvorlig syke eller dør og du kan angripe uten motstand.

Svinepestviruset kan finne andre verter

– Tenk om det går med svinepesten som med svineinfluensaen. I følge Forskning.no døde det i 2010/2011 151 700 mennesker av svineinfluensa. Til sammen har 575 400 mennesker dødd av sykdommen, sier Midtvedt. Han mener faren er stor for at svinepestviruset kan mutere og finne andre verter, som mennesker. – Rapporter fra Polen viser instabilitet i genomet til viruset. Virus lever ikke et eget liv, men formeres gjennom verter. Når det finner en menneske DNA-konstruksjon, er det gjort. Influensaviruset og malaria er gode eksempler på dette. Tidligere utviklet malaria seg kun på dyr i Afrika. Så skjedde det en dramatisk befolkningsvekst på det afrikanske kontinentet, noe som førte til at malariaen muterte over på mennesker. Dette er elementær mikrobiologi og ikke noe jeg har funnet på, påpeker han.

– Skulle et mutert afrikansk svinepestvirus mutere over på mennesker, vil vaksineindustrien gå på høytrykk. Da frykter jeg at det vil gå som med svineinfluensavaksinen at de ikke har noen ide om hvilke bivirkninger et følgestoff kan gi, sier Tore Midtvedt.

Vi må gjøre noe nå og ikke vente på at viruset kommer

– Hvis svinepesten muterte over til mennesker i løpet av den tiden Helsedirektoratet trenger på å innhente mer informasjon om pesten, ja da bør komiteen bli avsatt. Men det blir den aldri. I stedet blir de sparket oppover i systemet og får nye jobber. Går vi to år tilbake i tid, var det fete overskrifter i alle riksdekkende aviser om at broilere fikk antibiotikaen narasin. Bransjen benyttet narasin for å få oppnå bedre fôrutnyttelse, noe som aldri ble bevist. For to/tre år siden var jeg i Stortinget der veterinærer hevdet at fôrutnyttelse med antibiotika ga best resultater. 3000 artikler om narasin, som ble patentert midt på 70-tallet, viser at det er et middel med antimikrobiell effekt. Det er ikke produsert av mikrober, men fremstilt kjemisk og påviste ikke forbedret fôrutnyttelse. Så dette var en blank påstand. Det ble også påstått at det kun virket på den lille parasitten koksidier fra fugler. Dette er ikke et antibiotikum selv om det virket på bakterier. En gruppe i Stortinget stilte gang på gang en rekke spørsmål til daværende landbruksminister Sylvi Listhaug. Hun nedsatte tre komiteer hvor ingen av medlemmene fikk lov til å besvare spørsmålet om dette var et antibiotikum. Det var matvareindustrien med Norgesgruppen i tet som satte foten ned og ikke ville selge narasinholdige kyllinger/broilere.

Ingen besetninger er sikre

Svinepestviruset sprer seg like raskt som med et fly. På spørsmål om globale svinebesetninger er skjermet fra å få sykdommen, svarer Midtvedt: – Fôrrester og insekter gjør at ingen besetning er sikre. Store svineoppdrettere har forsøkt å sikre sine anlegg på best mulig måte, men de har allikevel fått pesten. Det er umulig å stenge insektene ute. Derfor er jeg tilhenger av å stå på svenskegrensa å skyte alle villsvin som forsøker å luske over grensa slik at vi kan redusere spredningen av viruset. Den blir ikke nullet ut, men sterkt redusert. Svinepesten har ennå ikke kommet til Sverige. Hadde den det, måtte norske myndigheter reagert raskt og sterkt. Men, pesten kan komme når som helst og hvor som helst. Danskene bygger som kjent et gjerde mot Tyskland og har kun en liten stamme med villsvin midt på Jylland.

Grensegjerdet reduserer smitterisikoen

– Når svinepesten kan spres med matrester, fugler og insekter, har vel et gjerde mellom Tyskland og Danmark liten effekt?

– Det reduserer smitterisikoen, sier Midtvedt. Han kan fortelle at oppblomstringen av svinepest i gamle Øst-Tyskland øker sterkt og at smitten kommer fra polske villsvin. Tysklands statsminister Angela Merkel har bevilget store beløp for å styrke virusforsvaret mot Polen. For flere tiår siden var det et stort svinepestutbrudd på den pyreneiske halvøya, som man fikk bukt med. Det har også vært svinepest i europeiske land som Belgia og Nederland. Det ville være svinaktig synd dersom det på sikt ikke blir flere svin å spise. Jeg skal forresten ha svinekoteletter til middag i morgen.

Det gleder jeg meg storveis til.

Etterspørselen etter svinekjøtt vil eksplodere

– Dersom Norge og Danmark klarer å holde svinepesten utenfor sine landegrenser og besetningen i resten av verden er slaktet, vil etterspørselen etter svinekjøtt eksplodere. Danskene drømmer om å bli eneeksportør av svinekjøtt globalt. Det kan de bli, dersom de kan garantere at de ikke har viruset. Pris er som kjent avhengig av tilbud, pris og etterspørsel. Klarer vi å holde svinepesten borte fra Norge, Sverige og Danmark, snakker vi om en drømmesituasjon for disse svineoppdretterne, sier Midtvedt. – Da kan eksport av svinekjøtt til Kina bli en lukrativ affære.

En mutering til mennesker kan få alvorlige konsekvenser

– Utfra en parallelltenkning til hva som skjer med andre mikroorganismer, vil en mutering av svinepest til mennesker få uante og alvorlige konsekvenser. Viruset må alltid ha en vert for å overleve. Jo flere verter, desto større overlevelsessjanser har den. Vi har kun klart å utrydde et virus og det er koppevirus for her var mennesket den eneste verten. Et virus er kun en DNA-streng som må komme inn i en organisme for å kunne multiplisere seg. Det kan ikke multiplisere seg selv, men av verten. I praksis betyr det at det er mottakeren som produserer sin egen sykdom. Det samme så vi med prionsykdommen i Nordfjella område 1 der flere tusen villrein ble skutt på grunn av skrantesyken. Alle mennesker og dyr produserer prioner i den ene enden av cellen og som nøytraliseres i den andre enden. Ennå kjenner vi ikke til alle funksjonene til prionene.

Stor respekt for fleksibiliteten i mikroverdenen

– Både prioner, virus og bakterier er avhengig av en mottaker/vert. Går du i fjellet og sklir på glatte steiner og skader deg, kan bakterien på dine klær eller sko, medføre dødelig sykdom på legevakt/sykehus der du blir behandlet. Jeg har derfor den største respekt for fleksibiliteten i mikrobeverdenen. – Hadde ikke villreinen blitt drept i Nordfjella sone 1, kunne det fått dramatiske konsekvenser for norsk tamreindrift og samenes livsgrunnlag. Her var Mattilsynet føre var og tok høyde for «the worst case» scenariet. Det samme gjør nå kineserne med nedslaktning av flere hundre millioner griser. Av og til må du være modig. Når det er sagt, vil ikke menneskeheten forsvinne. Gausskurven er slik at noen vil overleve, mens andre vil dø. Det var jo noen som overlevde svartedauden, mens flesteparten døde. Muterer svinepesten seg over til mennesker, vil vi få samme utfall som med svartedauden og ebola.

Vaksineindustrien vil gå på høytrykk

– Skulle et mutert afrikansk svinepestvirus mutere over på mennesker, vil vaksineindustrien gå på høytrykk, sier Midtvedt. – Da frykter jeg at det vil gå som med svineinfluensavaksinen at de ikke har noen idé om hvilke bivirkninger et følgestoff kan gi. Det var et sjokk for vaksineindustrien at så mange utviklet narkolepsi etter å ha tatt vaksinen. Svinepestviruset kan mutere over til mennesker og det er ikke uten grunn at kinesiske myndigheter har slaktet flere hundre millioner svin. Av og til er det en fordel å ha et diktatur, for å si det brutalt. Det handler om å handle raskt og effektivt, men dessverre «all makt korrumperer og all makt korrumperer absolutt», sier han til slutt.