Leder

Ny løsning gjør veterinærlivet enklere

Steinar Tessem

Redaktør i

Norsk veterinærtidsskrift

Nettversjonen av Norsk veterinærtidsskrift er nå klar. Det betyr at du kan gå inn på en egen nettside for Veterinærtidsskriftet, få tilgang til alle utgaver som utgis fremover og søke i alt stoffet.

Når en ny papirutgave er sendt ut, vil en elektronisk versjon av den samme utgaven bli lagt ut på nettsiden. Her kan du klikke rundt i alle utgaver som er gitt ut fra nå av og fremover. Du kan lete på tema, navn og andre stikkord.

Samspillet mellom de digitale og papirbaserte versjonene av tidsskriftet vil gi deg nye muligheter til å søke i stoff. Det blir lettere å holde oversikt og finne frem.

Nyvinningen betyr at dette eksempelet fra forrige uke snart er historie. Da ringte et medlem, og spurte etter en aktuell diagnose om hjernemark hos sau og geit som hadde stått i NVT i 2010. Et raskt manuelt søk viste at saken stod i nr. 2/2010. En pdf ble sendt til innringer.

Forandringen skjer nå. Når en veterinær i 2025 vil ha tilgang til saker som har å gjøre med for eksempel geit, geitekje og avhorning, er det bare å gå inn på nettsiden og legge inn søkeordene nevnt foran. Da vil artikkelen «Avhorningsnekroser i hjernen hos geitekje» som står i denne utgaven, dukke opp, trolig sammen med flere andre relevante saker.

Veterinærfaglige saker er naturlig nok kjernen i det meste av stoffet i Veterinærtidsskriftet, og slik vil det være i fortsettelsen. Saker om lønns- og arbeidsforhold har likevel sin naturlige og stadig viktigere plass i spaltene sammen med kollegiale og sosiale aspekter. Dette stoffet vil også være med i de digitale utgavene og være søkbart.

Dynamikken mellom den digitale og den papirbaserte utgaven gjør noe med Veterinærtidsskriftet. Det påvirker deg som leser, de som skriver og vi som jobber med tidsskriftet.

Dette er et skritt i riktig retning. Det skal bidra til å gjøre et liv som på mange måter og vis blir stadig mer krevende – litt enklere. Da er vi på samme kurs som de som grunnla tidsskriftet i 1888. Målet er nå som da, et bedre og enklere liv for veterinæren.

NVT er igjen med i Fagpressen

Etter 20 års pause er Norsk veterinærtidsskrift igjen tilbake som medlem i Fagpressen. Fagpressen skal være en garantist for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet.

Organisasjonen skal arbeide for at de uavhengige fagmediene sikrer innsikt og dybde i samfunnsdebatten. Fagpressen skal verne om redaktørens rettigheter og holde redaktørplakaten i hevd.

Rammevilkårene for fagtidsskriftene, slik som bladporto og fritak for merverdiavgift på digital publisering, er blant de viktige oppgavene. Fagpressen har mange tilbud som sørger for kunnskap og kompetanseoppbygging i små redaksjoner.

Norsk veterinærtidsskrift var et av de første tidsskriftene som meldte seg inn i Fagpressen da organisasjonen ble opprettet. Medlemskapet varte fra 1909 til 2000. Nå er medlemskapet igjen på plass.