Yrke og organisasjon

DNV-S året 2019

Av
Emma E. Wright

Leder DNV-S

Fullsatt sal og stort panel under debatt om etisk hundeavl. Leder Emma og nestleder Audun fra DNV-S var ordstyrere.

Enda et år har gått, og for et år det har vært i DNV-S! Vi startet året med et av høydepunktene, nemlig debatten om etisk hundeavl. Det var et stort panel med 12 deltakere, hvor Mattilsynet, Norsk Kennel Klub, Veterinærforeningen, NMBU, Dyrebeskyttelsen og flere raseklubber var til stede. Debatten fikk stor oppmerksomhet da VGTV ønsket å sende streamen live. Med fullsatt Fellesauditorium og nesten 5000 seere kokte det i panelet, og publikum sendte inn mye spørsmål. Det er tydelig at dette er en sak som engasjerer ikke bare medlemmene våre, men befolkningen generelt. Etisk avl er et viktig punkt for DNV-S og noe vi ønsker å jobbe videre med i årene som kommer.

Kun få uker etter var det duket for Internasjonalt fagseminar i Budapest. Deltakerrekord ble satt da 200 norske veterinærstudenter fra inn- og utland møtte opp for en helg med tema infeksiøse sykdommer. Vi hadde forelesere innen alt fra stordyr til reptiler, og selv akva var representert. Flere utstillere enn aldri før tok turen ned og gjorde standområdet til et mylder av samtaler, konkurranser og veldig god stemning. Selvsagt var det festmiddag i hotellets ballsal lørdag kveld, med flott utsikt til Buda Castle. Festen fortsatte ut i de sene nattestimer og på tross av dette stilte både foredragsholdere, studenter og utstillere opp med godt mot for en ny dag med forelesninger søndag.

200 veterinærstudenter på plass for fagseminar i Budapest.

DNV-S var representert ved årets tenketank i mai. Årets tema var den grønne bølgen innen matvaner, og det førte med seg gode diskusjoner og idémyldring rundt utviklingen av en næring så mange veterinærer jobber innen. To studenter fra Veterinærhøgskolen stilte opp for å fortelle om sin hverdag som veterinærstudent med vegetarisk kosthold. Dette var nok nytt for mange av tilhørerne, men veldig gøy å høre hvordan holdninger og matvaner endrer seg med tiden.

I august avholdt vi de siste karrieredagene på Adamstuen. Her fikk studenter fra alle årskull mulighet til å sette seg inn i en rekke ulike veier man kan gå etter endt studie, samt tips til jobbsøking, CV-skriving, økonomi og mye mer. Også her stilte utstillere opp med stands og nyttig kunnskap. Helgen ble avsluttet med grillfest og komiker i bodegaen på Veterinærhøgskolen. Hovedstyret fikk også bryne seg på nye ferdigheter da partytelt måtte settes opp i siste liten, siden været ikke var helt med oss. Man får prøvd seg på mye rart som tillitsvalgt, og alle tok utfordringen på strak arm. Det ble grill og god stemning, og nytt hovedstyre ble valgt på generalforsamling. Søndagen var det det tradisjonelle felles møtet mellom nytt og gammelt styre. Tips og ideer ble overført, og nye styremedlemmer fikk en innføring i organisasjonsarbeidet.

Lokalklubbene har også stått på i året som har gått. På vårparten gikk mye tid med til planlegging og gjennomføring av fagseminar. Det har også blitt arrangert temakvelder om blant annet odontologi, suturering, farmakologi, dermatologi og selvfølgelig om lønn og midlertidig lisens. En stor takk rettes til alle lokalstyrene som står på ved sine studiesteder og jobber for en bedre og hyggeligere hverdag for sine medlemmer.

Nytt hovedstyre valgt under generalforsamling i august. Fra venstre Eirik Eide Alseth, Signe Malin Damm, Andrea Moen, Tonhild S. Tveiten, Audun Husby, Cornelia Örtenwall, Helene K. S. Karlsen, Irina van der Linden og Emma E. Wright

Midlertidig lisens har vært et stort fokus for DNV-S i året som har gått. Det har blitt gjort mer oversiktlig for utenlandsstudenter å søke midlertidig lisens og dermed få mulighet til å kunne jobbe som veterinær mot slutten av studiet. Mye tid har gått med til å kommunisere med de ulike studiestedene og lage en oversikt over kravene som må fylles før en lisens kan innvilges. Midlertidig lisens er en gylden mulighet for studenter å komme inn i arbeidslivet og prøve å stå på egne ben, under vingen til en ansvarlig veterinær. Derfor er det så bra at enda flere får innvilget dette og at prosessen er enklere å gjennomføre.

Kanskje det aller største og viktigste som har skjedd i 2019 er fadderordningen. DNV og DNV-S, med Svein Bakke, Karl Lunde og Marte Mørk i spissen har videreført SVF sin ordning og sørget for at godt over 100 nyutdannede veterinærer nå har fått hver sin fadder. DNV-S tar imot ønsker om retning og tidspunkt for uteksaminering, særforeningene setter opp lister over veterinærer som ønsker å være fadder og disse fordeles så i par. Dette er et utrolig bra og viktig tiltak for ferske kolleger som trenger å bli litt varme i trøya. Å ha noen å ringe til når man står fast, er usikker eller rett og slett bare trenger en prat er gull verdt, og DNV-S setter så stor pris på alle som jobber for å få til ordningen. Ikke minst ønsker vi å rette en stor takk til alle som melder seg som fadder, og ønsker å gjøre hverdagen til en mindre erfaren kollega litt bedre.

2019 var et stort år for DNV-S, med mye innhold, aktiviteter og store hendelser. DNV-S Hovedstyret ønsker alle et riktig godt nytt år, og vi gleder oss til å se hva 2020 vil bringe.