Yrke og organisasjon

Nye spesialister i smådyrsykdommer

Vi har fått to nye spesialister i smådyrsykdommer – hund og katt, etter vel gjennomført eksamen 28. og 29. november 2019. Veterinærforeningen og Fagutvalg smådyr gratulerer kandidater og veiledere!

Morten Nossen

Morten Nossen og Øystein Brandvold Klemp

Morten Nossen og Øystein Brandvold Klemp er begge ansatt på Fredrikstad Dyrehospital og har gjennomført spesialistutdanningen der. Deres hovedveileder har vært Martine Lund Ziener, og medveileder Ole Harald Johnsen, begge ved Fredrikstad Dyrehospital.

Det er per i dag 28 autoriserte spesialister i smådyrsykdommer. Fagutvalg smådyr bestod frem til 01.01.2020 av Lisbet Holtet (leder), Pål A. Skagseth, Inge V. Engeland og Kristin Herstad. Fra 01.02.2020 har Vibeke Fosse tatt over for Pål A. Skagseth som medlem i Fagutvalget.

Øystein Brandvold Klemp

Vurderer du spesialisering? Den norske veterinærforening har fått delegert myndighet fra Landbruks- matdepartementet til å utdanne veterinære spesialister. Les mer om spesialistutdanningen på DNVs nettsider www.vetnett.no/spesialistutdanning.