Yrke og organisasjon

Invitasjon til avslutningsfest på Adamstuen

I forbindelse med at Veterinærhøgskolen flytter ut av de ærverdige gamle bygningene på Adamstuen sommeren 2020 inviteres alle tidligere studenter, eldre og unge, til en avslutningsfest lørdag 9. mai 2020, kl. 18.00.

Det er med vemod at en 84 år lang historie nå går mot slutten, og vi ønsker å benytte anledningen til å samles for å dele minner om gode studiedager og samhold med kolleger. Veterinærhøgskolen ønsker derfor å markere avslutning av denne viktige epoken i norsk veterinærmedisinsk historie sammen med flest mulig tidligere studenter ved høgskolen.

Påmeldingssiden åpner for påmelding mandag 16. mars 2020 kl. 12:00. Påmeldingen er bindende og koster kr. 800,- per person som dekker velkomstdrink og fest tapas. Festen holdes i et stort telt på plassen foran hovedbygningen, og det blir taler med gode historier fra studietiden. Deretter blir det selvfølgelig fest med danseband. Vi regner med å få plass til 600 glade festdeltagere og vi regner med at det blir rift om plassene. Førstemann til mølla …

Søk opp arrangementet, avslutningsfest Adamstuen, på www.deltager.no eller bruk denne adressen: https://www.deltager.no/avslutningsfest_adamstuen

I forkant av arrangementet vil det også være mulig med en omvisning i de gamle byggene med Festsalen, auditorier og klinikker. Vi gleder oss til en hyggelig og innholdsrik kveld med tidligere studenter og håper du vil benytte anledningen til å delta!

Hilsen festkomiteen

v/Tove M. Husby

E-post: vet.stab@nmbu.no

Påmelding:

Fra mandag 16. mars kl. 12.00 kan alle tidligere studenter melde seg på avslutningsfesten ved å søke opp arrangementet:

Avslutningsfest Adamstuen, på www.deltager.no eller bruke denne adressen:

https://www.deltager.no/avslutningfest_adamstuen