Presidentens hjørne

Velkommen på Veterinærdagene

Torill Moseng

President, Den norske veterinærforening

Årets største veterinære «happening» er rett rundt hjørnet og det er et usedvanlig interessant program de forskjellige programutvalgene har satt på agendaen.

Veterinærforeningens særforeninger har alle egne fagseksjoner. Derfor foregår det fem seksjoner parallelt. I tillegg arrangerer pensjonistene en egen seksjon, det er et eget tillitsvalgtkurs og en felles seksjon for alle med debatt. I løpet av tre intense dager samles over 500 deltagere til faglig og sosial inspirasjon.

Vel møtt! Årets Veterinærdager har et spennende faglig program, en omfattende utstilling og er et sosialt treffpunkt. Her fra et tidligere arrangement.

Foto: Veterinærforeningen

Programmene på Veterinærdagene beskriver bredden i det veterinære samfunnsoppdraget. Samtidig tydeliggjør det hvor viktig det er å oppdatere seg faglig i et yrke som er i en enorm kunnskapsmessig utvikling, uavhengig av hvilken del av veterinærmedisinen du er i. Og er det noe vi veterinærer er gode på, så er det etter- og videreutdanning. Riktignok er det i hele den vestlige verden gjennomgående forholdsvis færre spesialister innenfor veterinærmedisin enn humanmedisin. Likevel er det et faktum at veterinærer generelt er flinke til å delta på faglige kurs og seminarer, for å videreutvikle sin kunnskap. I Veterinærforeningens vedtekter står det at foreningen skal være en faglig forening som arrangerer kurs. Videre skal foreningen generelt bidra til å utvikle kompetente veterinærer gjennom blant annet videre- og etterutdanning.

Likevel er det mer enn den faglige oppdateringen som gjør Veterinærdagene så viktige for oss. Det er like mye samlingen av kolleger fra alle deler av landet, i alle aldre og innenfor alle deler av veterinærmedisinen. Den sosiale delen av dagene styrker den veterinære identiteten og følelsen av samhold. Møteplassen er også en viktig arena for å bygge gode nettverk med og mellom veterinærer som har studert utenfor Norge. Uansett hvor vi har studert og hvilken jobb vi har, er det stas å møtes og ha det festlig sammen. Det gjør godt for oss alle. Det å kunne si hei, diskutere, snakke og bli kjent med nye kolleger er noe av det som styrker hver enkelt av oss, hele veterinærstanden som gruppe og veterinærmedisinen som fag.

Jeg er stolt og glad for at Veterinærforeningen hvert år arrangerer disse fantastiske dagene for alle kolleger. En stor takk går til de som jobber i foreningen med fagavdelingen i spissen, alle særforeningene, forhandlingsutvalgene, pensjonistene, studentene, sentralstyret og ikke minst Kollegahjelpen for alt arbeidet som legges ned for at vi alle får muligheten til å delta på dette profesjonelle og flotte arrangementet!

I tillegg vil jeg takke sponsorene og utstillerne som gjør en fabelaktig jobb og gjennom sin deltagelse er med å gjøre det mulig for Veterinærforeningen å arrangere disse fantastiske dagene.

Vi sees på Veterinærdagene 2020.

Jeg gleder meg!