Presidentens hjørne

Veterinærdagene 2020 ble annerledes

Torill Moseng

President, Den norske veterinærforening

Vi var mange kolleger som gledet oss til «Årets største veterinære happening», nemlig Veterinærdagene 2020. Programmet som var satt opp av de forskjellige programutvalgene var usedvanlig faglig interessant og samfunnsrelevant.

I tillegg til den faglige oppdateringen handler Veterinærdagene om det sosiale samværet og samlingen av kolleger fra alle deler av landet, i alle aldre og innenfor alle deler av veterinærmedisinen. Denne møte-plassen styrker veterinærenes følelse av samhold og identitet.

Deltagere, utstillere, sponsorer, sekretariatet og tillitsvalgte har alle arbeidet godt og lenge for at Veterinærdagene igjen skulle være denne møteplassen.

Denne gangen ble det likevel ikke helt slik som vi ønsket og hadde planlagt. Situasjonen med Koronavirus-pandemien eskalerte.

Sentralstyret fulgte situasjonen nøye sammen med sekretariatet og fagavdelingen. Det ble kontinuerlig gjort et stort arbeid med blant annet egne risikovurderinger, kontakt med kommuneoverlegen og det ble fulgt nøye med på anbefalingene fra helsemyndighetene.

I løpet av dagen den 10. mars endret smittesituasjonen seg og rådene fra helsemyndighetene ble innskjerpet. Tirsdag kveld fattet sentralstyret, med tungt hode og hjerte, vedtak om avlysning av Veterinærdagene 2020s siste dag.

Vi har alle tatt innover oss den utfordrende og uvanlige situasjonen vi står i med COVID-19 både globalt, som nasjon og som yrkesgruppe. Veterinærforeningen har fått mange gode tilbakemeldinger fra medlemmene i forbindelse med avlysningen av dag to. Vi er svært takknemlige for forståelsen, den sporty holdningen og solidariteten vi har fått fra medlemmer, utstillere, foredragsholdere og ikke minst tilpasningen under arrangementet fra hotellet.

Hver og en av oss har den siste tiden blitt kastet ut i en nesten uvirkelig hverdag. Samtidig må vi alle tilpasse oss stadige endringer og myndighetspålagte tiltak i høyere og høyere tempo.

Jeg er stolt over det samholdet vi opplevde før, under og etter at Veterinærdagene ble avsluttet.

Veterinærforeningen jobber nå videre for Veterinærdagene 2021. Arrangementet vil få enda større betydning når vi igjen kan samle gode kolleger til faglig og sosialt samvær. Det kjenner jeg at jeg gleder meg veldig til.