Yrke og organisasjon

Veterinærenes klimaaksjon

Thorbjørn Refsum er en av initiativtagerne til Veterinærenes klimaaksjon.

Foto: Animalia

Vi er en gruppe veterinærer som ut ifra vår profesjon ønsker å bidra i samfunnsdebatten. Vi mener klimaendringer og rovdrift på natur er vår tids største trussel mot menneskeheten og naturmangfoldet. Vårt veterinære engasjement handler om dyp bekymring for verdens vann- og matsikkerhet, folke- og dyrehelse og dyrevelferd for alle dyr. Som veterinærer er vi moralsk forpliktet til å varsle når helse og velferd for mennesker og dyr er truet.

Veterinærenes klimaaksjon har i første omgang som mål å formulere en underskriftskampanje med konkrete forventninger til tiltak med tilhørende begrunnelser. Kunne du som veterinærstudent eller veterinær tenke deg å bidra i arbeidet med veterinærinitiativet? Alle bidrag er velkomne – store som små! Ta kontakt med oss via Veterinærenes klimaaksjon på facebook eller send en e-post til thorbjorn.refsum@animalia.no