Yrke og organisasjon
Statsbygg:

Veterinærbygget er utarbeidet i nært samarbeid med brukerne

Statsbygg oppfører nå det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen samlokaliseres. Bygget tas i bruk i 2021. Koronaepidemien stanset den opprinnelige planen om å ta bygget i bruk 17. august i år. – Prosjektet er utarbeidet i nært samarbeid med brukerne, sier avdelingsdirektør Erik Antonsen i Statsbygg.

Vedtaket om å bygge nytt veterinærbygg på Campus Ås skjedde i revidert nasjonalbudsjett juni 2013.Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne og det eneste av sitt slag. Det nye veterinærbygget blir på cirka 63.100 kvadratmeter. I 2015 startet utbyggingsarbeidet med graving, spunting og sprenging. – Dette var Norges største byggegrop på størrelse med to Ullevål Stadion anlegg med tribuner, sier Antonsen. – For å gjøre plass til det store veterinærbygget oppførte vi et nytt senter for husdyrforsøk(SHF) i utkanten av campus. – SHF ble tatt i bruk våren 2015 og er landets største gårdsbruk som har fått navnet Ås gård. Her er det også et nytt fiskelaboratorium med et hypermoderne forskningsanlegg. Disse anleggene legger til rette for helt nye forskningsmuligheter og bedre arbeidsforhold.

Sentrale personer i byggeprosjektet, f.v. Anne Storset, Åse Ingvild Risberg, Trond Furuberg og Erik Antonsen.

Veterinærbygget tar form

– Høsten 2015 rev vi 37 gamle bygninger og satte spaden i jorda for det nye veterinærbygget, sier Antonsen.

Det nye veterinærbygget vil bestå av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg er det spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier. Smittevernhensyn og internt arbeids-miljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygnings-tekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer. Anskaffelse av brukerutstyr til veterinærbygget er gjennomført som et eget prosjekt, sier Antonsen.

Avansert forskningsutstyr

Veterinærbygget inneholder avansert utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr ved siden av utstyr til undervisning og administrasjon. – Kostnadsrammen for brukerutstyrsprosjektet er på over 1 milliard kroner og omfatter utstyr til Veterinærbygget og Senter for husdyrforsøk. God samordning med byggeprosjektet har vært vesentlig for å få en optimal helhetlig løsning. Den største andelen med utstyrsinnkjøp (cirka 65-70 prosent) omfatter løst utstyr og ble anskaffet i 2018. Arbeidene med brukerutstyr vil pågå helt frem til bygget åpner for ansatte og studenter i 2021, sier Antonsen.

Åtte sammenknyttede bygninger

Veterinærbygget består av åtte sammenknyttede bygninger. – Den delen vi befinner oss i nå er lokalene til Veterinærinstituttet. Det er Norges beredskapsinstitusjon i forhold til dyresykdommer og har et nært samarbeid med Mattilsynet, fiskeoppdrettere og fiskeindustrien. De er også beredskapsinstitusjon for produksjonsdyr og vilt. De har kontorer og tre etasjer med laboratorier og tekniske rom tilknyttet disse. Resten av bygget er forbeholdt NMBU og Veterinærhøgskolen. Mellom dem er det en egen patologisk avdeling for obduksjon av dyr. Kun en vegg skiller Veterinærinstituttet og NMBU. Det er et eget laboratorium for Veterinærhøgskolen og et akvarium for forskning på fisk. Det er også et eget desinfeksjonsanlegg for vann som grenser opp mot produksjonsdyrklinikken for stor- og smådyr. I tillegg er det en egen avdeling for forsøksdyr.

Lengre borte har vi undervisnings-bygget til Veterinærhøgskolen som grenser opp mot det store klinikk-bygget med egen hesteklinikk i underetasjen og smådyrklinikk på bakkeplan. Klinikkene har egne operasjonssaler med MR-, og CT-utstyr på høyde med det mest avanserte tekniske utstyret på humane sykehus.

Fellesbygget

Fellesbygget blir et sentralt og naturlig samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende og inneholder kantine, amfi, lesesaler og auditorier. Fleksible og robuste romløsninger gir mulighet for ulike aktiviteter på døgn- og årsbasis. – Arbeidet med fasader, tetting av bygningsmasse, oppføring av vinduer og dører, startet når bygget ble tett. Deretter overtok de tekniske entreprisene med rør, elektro, ventilasjon og automasjon og bygningsmessige innredninger, forteller Antonsen.

– I dette prosjektet har kompetansen til forskere og veterinærer ved Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen NMBU vært avgjørende, sier avdelingsdirektør Erik Antonsen i Statsbygg.

Høye miljøambisjoner

– Vi har høye miljøambisjoner for Fellesbygget, som er et passivhus oppvarmet av Co2-nøytral fjernvarme. Her er det brukt mye tre, både innvendig og utvendig, med fasader av vedlikeholdsvennlig trepanel som har lang holdbarhet, sier Antonsen. – Veterinærbygget er spesielt i norsk sammenheng. Kun Terminal 2 på Oslo Lufthavn Gardermoen er større og har like bra miljøstandard. Når det er sagt, har veterinærbygget langt flere avanserte tekniske løsninger og utstyr. De mest avanserte laboratorier strekker seg over tre etasjer og har to etasjer med avansert teknisk utstyr. I laboratorier hvor det skal arbeides med smittematerialer må vi være sikker på at de ikke slippes ut verken gjennom ventilasjonsluft eller via flytende avfall. Alt må desinfiseres og luften filtreres både inn og ut, sier Antonsen. Han kan fortelle at laboratoriene er undertrykksventilert med egne sluser. – For å komme ut må de ansatte dusje og skifte klær for å unngå smitte. Slik sett er sikkerheten satt i høysetet, påpeker han.

Spesielt prosjekt og oppdrag

For Statsbygg har oppdraget vært spesielt og utfordrende. – Vi er ikke spesialister på veterinærmedisin og har i dette prosjektet støttet oss på kompetansen til forskere og veterinærer på Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen NMBU. Å designe et slikt bygg har vært krevende. Når to miljøer skal flytte inn i ett og samme bygg, må vi unngå smitte fra syke til friske dyr med godt avskjermede laboratorier. Vi har lært mye av hverandre og sammen har vi blant annet utviklet en ny løsning for gjødselavsug.

Godt samarbeid

Samarbeidet mellom Veterinær-høgskolen, Veterinærinstituttet og Statsbygg har vært avgjørende for å kunne levere de mest avanserte løsninger til Norges og Europas mest moderne veterinærbygg. – Vi har også lent oss på en rådgivende gruppe og arkitekter som har designet og utformet bygget og de tekniske anlegg. Hent har vært totalentreprenør i prosjektet mens norske Faber Arkitekter og Danmarks største arkitekter Henning Larsen har stått for den arkitektoniske utformingen. Veterinærbygget på Ås vil ivareta brukernes behov i flere tiår fremover, sier Antonsen til slutt.