Navn

Merkedager i mai

80 år

Sigvart Byberg

2.5

Jon B Jordanger

11.5

70 år

Harald Fodstad

7.5

Anne-Barbro Vatle

8.5

Oddbjørn Kjelvik

9.5

Einar Vatle

11.5

Arild Lysaker

19.5

60 år

Bjørn Tore Anderssen

7.5

Håkon Ernst Øverland

8.5

Bent Gusevik

10.5

Kathrine A Ryeng

17.5

50 år

Michelle Cathrin Svae

3.5

Gry Marianne Holmbakken

5.5

Hedvig Johanne Rud

16.5

Kjersti Hartig

19.5

Siw Hege Mortensen

28.5

Kjersti Søli

30.5