Navn

Merkedager i juli

75 år

Martha Jakobsen Ulvund

12.7

70 år

Øystein Os

7.7

60 år

Hilde Nordløkken

1.7

50 år

Kathrine Rudlang

2.7

Solvejg Kristin Helen

Knagenhjelm

16.7

Anett Pugerup Christensen

20.7

Trond Holand

20.7