Navn
100 år:

Erik Otto Dahlman

Steinar Tessem

Sarpsborg-patriot fyller 100: Erik Otto Dahlman feirer 17. mai i en sporty Sparta Amfi-jakke. Foto: Privat.

For 80 år siden, i april 1940, var tenåringen Erik Otto med å forsvare Greåker fort mot okkupasjonsmakten. Hendelsene under krigen inngår i et langt og begivenhetsrikt liv som veterinær Erik Otto Dahlman kan se tilbake på når han fyller 100 år 7. juni 2020.

Jubilanten ble født i Sarpsborg som den yngste av åtte søsken. Medlemskapet i barne- og ungdomsorganisasjonen KFUM startet i 1929. Etter examen artium ved latinlinjen i Sarpsborg i 1940 og hospitering ved reallinjen i 1941, fullførte han veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole (NVH) i 1947.

Første etappe i sin veterinære løpebane gjennomførte han som konstituert distriktsveterinær i Målselv i Troms 1946-48. Deretter var han distriktsveterinær på Sør-Helgeland 1948-58. I denne perioden reiste Erik Otto sammen med sin kone Aase og de to eldste barna til Tauranga på New Zealand, der han arbeidet som veterinær 1955-57. Tjenesten der var organisert under Veterinary Services Club, en frivillig organisasjon der bønder direkte eller indirekte finansierte veterinærtilbudet i landdistriktene. Denne organisasjonen gagnet hele New Zealand. Erik Otto jobbet med storfe-drift på Nordøya.

Erik Otto det året han gikk ut fra NVH i 1947.

Nye oppgaver kom da han begynte som amanuensis ved NVH, institutt for obstetrikk, i 1958-62. Klinikken her hadde også ansvaret for kjørepraksisen rundt i Oslo. I årene 1962-69 var han ansatt i Landbruksdepartementet som veterinærinspektør for smittsomme sykdommer. De tre barna husker juletrefestene fra denne tiden i Y-blokken med utsmykninger av Carl Nesjar og Pablo Picasso.

Deretter gikk ferden tilbake til Østfold og jobben som distrikts-veterinær i Mysen 1969-77. Han var Statens karanteneveterinær på Østre Aker fra 1977 til han gikk av med pensjon i 1990. Rollen innebar at han bestyrte Statens karantenestasjon for dyr og hadde kontrollen med innførsel av dyr og mulige smitteførende gjenstander som ikke var belagt med karantenebestemmelser.

Som pensjonist har han vært inspektør i hvalfangst og reindrift både i Norge og Sverige og deltatt aktivt i Veterinærhistorisk forening og Rotary.

Ridning har vært en viktig del av jubilantens liv helt fra barbak på Grotterødløkka i Sarpsborg til mer avansert ridning som voksen. Han var med å starte rideklubb i Indre Østfold og drev med ridning som mosjonist til 2014.

Gleden ved å seile har fulgt ham siden han som gutt begynte å isseile på Tune-vannet. På en av seilturene hjem fra Danmark i voksen alder opplevde han kulelyn som utløste udetonerte miner fra krigens dager slik at vannsøylene sto 20 meter til værs.

Jubilanten bor nå på Filtvet i Asker der dagen markeres kl. 12.00 den 7. juni i Bjørnstadveien 24, 3480 Filtvet.