Leder

Veterinærer får større ansvar for felles helse

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Tradisjonen her til lands er at veterinærer har ansvar for «helsetilstanden» i samfunnet. Det viser det faktum at Veterinærhygienisk forening, senere Forening for veterinær samfunnsmedisin, ble stiftet i 1925 og var Veterinærforeningens eneste særforening i over 50 år.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helse som «en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte». Med en slik definisjon i mente, er det lett å skjønne at mye av veterinærens arbeid påvirker helsen til dyr, mennesker og samfunnet i sin helhet.

Tre intervjuer i denne utgaven viser at veterinærens ansvar for felles helse endres og øker. De som er intervjuet har sentrale roller i håndtering av korona-pandemien, oppdagelsen av skrantesyken i Norge og det å sette den politiske agendaen. Alle tre er på hver sin måte med å ta ansvar for vår felles helse.

Bindeleddet mellom Line Vold, Sylvie Benestad og Kari Anne Bøkestad Andreassen er deres biovitenskapelige kompetanse og -erfaring, et sterkt engasjement for sakene de arbeider med og klare mål.

I rollen som Folkehelseinstituttets (FHI) stemme utad på de jevnligepressekonferansene om koronavirus-pandemien, er målet til Line Vold å bistå mediene med kunnskaps-formidling og rådgivning om virusutbruddet. Med doktorgrad i veterinær-medisin og europeisk feltepidemiologi-utdanning, er hun godt rustet til oppgaven som avdelingsdirektør i FHIs avdeling for smittevern og beredskap.

Oppdagelsen av skrantesyke (CWD) i Norge i 2016 var et resultat av god helseovervåking av hjortedyr og tverrfaglig samarbeid mellom mennesker og institusjoner. Takket være innsatsen til seniorforsker Sylvie Benestad, som har doktorgrad fra Idrettshøgskole i Marseille i Frankrike og er spesialist i nevrofysiologi, og hennes kolleger, er Veterinærinstituttet i dag ett av tre referanselaboratorier for CWD oppnevnt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). Laboratoriet, som ledes av Benestad, samarbeider med faglige nettverk i Europa og Nord-Amerika.

Engasjement for lokalsamfunnet, husdyrhold og politikk kjennetegner produksjonsdyrveterinær Kari Anne Bøkestad Andreassen. Som første kvinne ble hun valgt til ordfører i Vevelstad kommune i Nordland i 2015 til 2019. Etter å ha møtt som vararepresentant på Stortinget i seks måneder frem til påske i år, er hun nå på plass som fylkesordfører i Nordland. Hun sier veterinærer får en stadig viktigere rolle når det gjelder vår felles helse blant annet knyttet til antibiotikabruk. Derfor oppfordrer hun veterinærkolleger som brenner for noe til å kontakte politikere.

Hendelser den siste tiden tyder på at veterinærene må fortsette å ta et stort ansvar for «helsetilstanden» i samfunnet slik de har gjort til nå. Som før må hver enkelt være forberedt på å gjøre en betydelig innsats. Fortellingene om Line, Sylvie og Kari Anne føyer seg derfor inn i en tradisjon.