Leder

Arbeidslivet er givende og krevende

Bente Akselsen

President i Den norske veterinærforening

Vi veterinærer er kjent for å ha et stort hjerte og engasjement for yrket vårt. Det er både givende og krevende. Arbeidet er meningsfylt, vi dekker viktige behov og vi har sentrale samfunnsoppgaver.

Markedet for veterinærtjenester er godt og økende – vår brede kompetanse gjør oss relevante i mange roller. Vi er for få – visstnok i nesten hele Europa. Det er ikke bare en utfordring for Distrikts-Norge og den kommunale vakten. Det påvirker også klinikksektoren og de fleste veterinærers arbeidsdag.

Arbeidsdagen, hvordan vi har det på jobb, er viktig. Gode kollegaer, kompetanse, flyt og forutsigbarhet er avgjørende i de krevende rollene vi har. Enkelt er det ikke – klinikkhverdag og produksjonsdyrpraksis er hektisk og uforutsigbart, men behøver det å være det? Det kan være verdt å spørre om vi bør planlegge for det uforutsigbare i større grad, ta ekstra betalt for akuttpraksis og bli mer bevisst på å skille hva som haster og hva som er viktig. Slik kan vi få en bedre balanse mellom arbeid og privatliv. Mange roller er krevende i seg selv – som tilsyn og lederroller. Her har vi mye å arbeide med sammen i hele organisasjonen – både for den enkeltes mentale helse, som rådgivere for god drift og for gode avtaler i arbeidslivet.

Tar vi som veterinærer for stort ansvar? Det er kommunenes ansvar å sørge for veterinærdekning for alle dyr. Allikevel strir vi med å finne lokale løsninger slik at kunder og ikke minst dyrene skal få hjelp – langt utover det som er vanlig i andre bransjer. Vi som forening er svært aktive med å løse veterinærkrisen. Det skal vi fortsette med, og samtidig sørge for at brukernes organisasjoner er på banen. Det er deres behov vi forsøker å løse.

Vi liker å utvikle oss faglig. Kurstilbudet er godt innenfor de fleste sektorer, og vi har mulighet til ulike spesialistløp. DyreID bidrar med stipender til mange veterinærer. Fremover ønsker vi å arbeide målrettet mot etterutdanning som gir formalkompetanse, og å etablere karriereveier for å styrke veterinærenes posisjoner.

Våren er her. Det betyr frontfagsforhandlinger og grunnlag for årets lønnsforhandlinger. I år danner uro i verden og usikkerhet i økonomien bakteppet for lønnsoppgjøret. Vi arbeider for et godt oppgjør for statsansatte som fikk nedsatt kjøpekraft i 2022, og for mange av våre medlemmer som ligger for lavt i forhold til tilsvarende yrkesgrupper.

Vi er godt rigget i foreningen med kursing av tillitsvalgte, medlemsundersøkelser og støtte til enkeltmedlemmer. Samtidig er det viktig å ta initiativ til å forhandle egen lønn, både ved ansettelse og i arbeidsforhold. Undersøkelser viser at lønningene ligger høyere på arbeidsplasser med tillitsvalgte.

Lønnsomhet i næringen er svært viktig både for eiere og ansatte. Vi har hatt en økning i antall ansatte i aksjeselskap på hele 330 prosent de siste 12 årene, hovedsakelig i klinikksektor. Omsetningsøkningen i disse selskapene er nesten tilsvarende. Enkeltmannsforetak er fremdeles vanlig innenfor produksjonsdyr og hestepraksis. Her ligger inntjeningen på rundt 70 prosent sammenlignet med lønnsinntekt i klinisk praksis ellers. Her må vi arbeide for bedre lønnsomhet.

Mye tyder på at unge arbeidstakere ønsker ansettelse fremfor å opprette egne foretak. Det må vi ta innover oss når det legges planer for prising, forhandlinger om skyss, inseminasjon og vaktordninger!

Nettverk og samhold blant oss veterinærer er avgjørende for at vi lykkes og har det godt i arbeid og fritid. Det starter i studietiden og varer livet ut. Takk til dere som støtter opp om fadderordning, kollegastøtte og i student-, pensjonist- og lokalforeningene – dere gjør en forskjell!