Yrke og organisasjon
Om Halvor Paus (1923-2003):

– Han har betydd mye for veterinærene

I år er det 100 år siden Halvor Paus ble født og 20 år siden han gikk bort. Paus markerte seg både som forfatter, dyrlege og kulturbærer. For å minnes Paus, inviterte Paul Helmen en gruppe veterinærkolleger til «Halvor Paus-treff» på Granavollen på Hadeland 5. august 2022. «Det må komme noe ut av dette», var Helmens klare melding.

Stein Istre Thoresen

Veterinærmedisinsk redaktør

Steinar Tessem

Redaktør

Halvor Paus i regnværshabitt.

Foto: Privat

Utsagnene fra deltagerne på Granavollen-møtet viser med all tydelighet at Halvor Paus er en veterinær som har satt dype spor etter seg. Derfor vil Veterinærtidsskriftet i løpet av året gjengi noen av historiene som gjorde ham til en kjent og kjær forfatter og en dyrlege som hadde en helt spesiell status blant sine kolleger.

Halvor Paus var født og oppvokst på Ulefoss i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylke og utdannet seg til veterinær ved Norges veterinærhøgskole i 1950. Fra 1952 til han nådde pensjonsalderen i 1993 var han dyrlege i Rendalen kommune i Østerdalen i Innlandet fylke. Han skrev seks bøker som inneholder mange selvopplevde historier fra et langt liv som dyrlege, i tillegg skrev han om lokalhistorie. «Historien om Rendalsrenen» er et illustrert praktverk utgitt i 2001.

Ingen av disse bøkene er lenger i vanlig salg. Nasjonalbiblioteket har imidlertid skannet alle bøkene som er fritt tilgjengelige for lesing på: https://www.nb.no/search?q=Halvor%20paus&mediatype=b%C3%B8ker Dette gjelder også jubileumsutgivelsen fra 1993: «Regnbuen og det gylne multebæret: Halvor Paus 70år: en jubileumsutgivelse». Disse bøkene vil presenteres i 2023 på Universitetsbiblioteket i Veterinærbygningen NMBU på Ås for å synliggjøre forfatterskapet og dyrlegelivet til Halvor Paus for studenter og ansatte der.

De seks bøkene Halvor Paus utga om sitt liv som dyrlege er:

  • Dyrlegen forteller. Om folk og fe i norske daler (1983)

  • Dyrlege på landeveien (1985)

  • Nå kommer dyrlegen (1988)

  • Folk og dyr i barndomslandet. (1990)

  • En mann fra skogene. Fortellinger fra Rendalen (1992)

  • Kongen av Sølen sjø. Fortellinger (1994)

I tillegg til å være bokforfatter var Halvor Paus en flittig bidragsyter i Veterinærtidsskriftet der han under pseudonymet C.C. Holmengraa publiserte 15 fortellinger i perioden 1969 til 1982 knyttet til dyrlegelivet. Han publiserte elleve faglige innlegg under eget navn i perioden 1965 til 1984 som viser noe av hans brede engasjement innenfor mange områder som jakt, parasittbehandling, tap av sau på fjellbeite og desinfeksjon av sportsfiskeredskaper for å nevne noe.

Paus mottok en rekke æresbevisninger, fra Nordenfjeldske Veterinærforening, og i Hedmark Veterinærforening ble han æresmedlem etter en formannsperiode på hele 21 år. Han ble tidlig tildelt Veterinærfondets pris. Den norske veterinærforening utnevnte ham til æresmedlem, og han mottok H.M. Kongens fortjenstmedalje i gull da han fratrådte stillingen som distriktsveterinær i 1993.

«Halvor Paus-treffet» på Granavollen ble til som et resultat av den betydningen Rendalsdyrlegen har hatt og fortsatt har for norske veterinærer. All ære til Paul og Reidun Marie Helmen som tok initiativet til og gjennomførte et minnerikt møte.

«Halvor Paus-treff» i Gregerstua på Granavolden Gjæstgiveri: F.h: Paul Helmen, Espen Paus, sønn av Halvor Paus, Bjørn Lutnæs, Per Gillund, Stein Istre Thoresen og Steinar Tessem. Knut Karlberg var fraværende da bildet ble tatt.

Foto: Privat

«Dyrlegen forteller. Om folk og fe i norske daler» (1983) er den første boken skrevet av Halvor Paus.

Sagt om Halvor Paus på Granavollen-møtet:

«Det var en snert i det han skrev som fikk oss til å våkne.» Paul Helmen

«Han ble nesten en reservefar for meg.» Bjørn Lutnæs

«Han var glad i folk, kolleger og yrket sitt.» Per Gillund

«Han er Norges svar på James Herriott*.» Knut Karlberg

«Han elsket alt det veterinære.» Espen Paus

«Han bevisstgjør oss på veterinærenes røtter.» Stein Istre Thoresen

*James Herriot var en britisk forfatter. Han var dyrlege og praktiserte i Yorkshire. Bøkene hans ble salgssuksesser og er oversatt til mange språk. I 2020 lanserte Channel 5 PBS en nyinnspilling av serien om dyrlegene basert på hans bøker. Serien er vist i Norge.

Grunnla «Fjøsfesten» og ble slått til ridder og kommandør

Halvor Paus markerte seg under studiet (Cand.med.vet. 1950), som initiativtaker til etablering av den årlige «Fjøsfesten» på Veterinærhøgskolen. For dette ble han som «Halvor Låttløgjeskald» den 13. juni 1953 «slegen til Riddar av HIPPI Sylvsko» med denne begrunnelsen:

«Dette er Halvor Paus som skapa FestivitasFjoesialis og Smedjeknektenes Midnattskollegium. Framifrå versemakar er han, og uredd tala han som ung svein «Roma» midt imot.»

Devise: «Midnattsmesse er ditt eige verk, kvasst du kvad medan hine gjekk berserk.»

«PRO EO, QUOD STUDIOSUS COMMUNITATE ET INTEGRITATE SUA MERUIT»

Utnevnelsen til Riddar av HIPPI Sylvsko er signert Weiert Welle, Gunnar Thorud, Sverre Tollersrud, Harald Kjus og Arnt Minsaas.

I desember 1977 ble distriktsveterinær, Riddar av Hippi Sylvsko, «Halvor Låttløgjeskald» (Halvor Paus), «slegen til Kommandør av Hippi Sylvsko» som er den nest høyeste utmerkelsen forbundet med Hippi Sylvsko:

«Dette er RENDALSKONGEN, HALVOR SKALD, han som dei kallar den ORDHAGE.» So seier soga: «Tungt kvilde alvoret over Lærdomssætet HIPPUS bygde attom Fåvitsbakken. Vismann og vitskapsmann, trassig og tungsam, rødde med sitt. Gråtkjøvd i takksemd over eigen storleik. Lått fanst ikkje, gaman fanst ikkje, i Sottehalli, i Skrottskjærarbui eller i Barselstova. Då var det han kom, Halvor fra vest om fjorden. Ordkvass og mjødglad, mjå og mager. Såg han seg kring i husa rundt, hjå Gamalbjønnen og Føllingsguten, hjå Per på Hemsen og Hedemarksfuten.

Kvad han so denne djerve dråpa: «Ikkje skal lenger tungsinnet råde, fyll mjøden i staupa, set maten på bord, her skal bli veitsle for Odin og Tor.

Utnevnelsen til Kommandør av HIPPI Sylvsko er signert Jorunn Vormeland, Jan Bjørkås, Olav Ulleren, Mona Torp og Odd Jørund Gullbrekken.