Yrke og organisasjon

NINA søker veterinærer med immobiliseringskurs

Veterinærer som ønsker å bistå under immobilisering av gaupe og villsvin kan kontakte Norsk institutt for naturforskning (NINA). Kontaktperson er veterinær Marianne W. Furnes.#Marianne W. Furnes, e-post: marianne.furnes(at)nina.no

Steinar Tessem

Immobilisering av gauper krever at veterinær er til stede.

Foto: Shutterstock

Behovet for veterinærhjelp skyldes at NINA er i gang med to prosjekter for gaupe og villsvin på Østlandet. I disse prosjektene må dyrene immobiliseres. Da må en veterinær med immobiliseringskurs være til stede, for å ta ansvaret for dyrene under den medikamentelle immobiliseringen. NINA har godt innarbeidede regler og rutiner for dette arbeidet og feltpersonell med lang erfaring.

Veterinær Marianne W. Furnes i NINA har bestilt medikamenter til bruk ved immobilisering av gaupe og villsvin. Dermed slipper lokale veterinærer som ønsker å bistå ved immobilisering å bestille selv og bli sittende med medikamenter som vanligvis ikke brukes i klinisk veterinærpraksis. Ved bruk av medikamentene signeres det en avtale mellom rekvirerende veterinær og veterinær som bistår under immobiliseringen. Det føres immobiliseringsprotokoll for hvert dyr som blir immobilisert ute i felt.

Forskningen som NINA utfører på rovdyr, hjortevilt og villsvin er viktig i forvaltningen av artene. Å følge individer med satellittnavigasjonssystemet GPS og GPS-sendere er en del av dette arbeidet. Det krever innfanging og immobilisering av dyrene. Det er kun veterinærer med immobiliseringskurs som kan ha ansvar for dyrene under den medikamentelle immobiliseringen. Denne typen forsøk er godkjent av forsøksdyrforvaltningen i Mattilsynet. Innfanging av dyr godkjennes av Miljødirektoratet.

Kilde: Norsk institutt for naturforskning