Nyheter

Veterinærer i media

Full veterinærdekning i Rauma

Mens det snakkes om veterinærkrise på nasjonalt nivå, har veterinærene i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke full kontroll på både store og små dyr.

God kontroll: Veterinær Jan Peter Valle (t.v.), veterinær Ida Haalien, med hunden Bastian, og assistent Mari Aaaslie har full kontroll på dyrehelsa i Rauma. (Veterinær Marlen Langedal var fraværende da bildet ble tatt).

Foto: Jarl G. Sandholm, Åndalsnes Avis

– Her har vi full dekning og god kontroll og slik har vi hatt det lenge, sier veterinær i Rauma, Jan Peter Valle, når Åndalsnes Avis spør om han har merket noe til den mye omtalte veterinærkrisen.

På nasjonalt nivå meldes det om at veterinærtjenesten nærmer seg full kollaps. Både i lokalaviser og i riksmedia har det vært oppslag det siste året om elendige arbeidsforhold, lav lønn, mangel på samarbeid, lite profesjonalitet, dårlige ordninger samt ensomhet i vanskelige avgjørelser.

– Vi har heldigvis ikke vært berørt av dette. Vi er tre veterinærer her på Åndalsnes i tillegg til én assistent og vi har en vaktavtale med kommunen når det gjelder oppdrag rettet mot landbruket, i tillegg leverer vi tjenester for katter og hunder, forteller Valle. Han legger til at veterinærtjenesten i Rauma har vaktsamarbeid med nabokommunen Vestnes der det er ansatt to veterinærer.

Valle opplyser at de er svært fornøyde med ordningen og at kommunen virker å være det samme. Han sier de har nok å gjøre, spesielt i april og mai under lammingen kan det være ganske hektisk, ellers er de daglig ute på gårdsbruk. Rekruttering av veterinærer til området har gått greit og det er et godt fagmiljø.

På bakgrunn av den anstrengte situasjonen for veterinærer mange andre steder i landet, nedsatte Landbruks- og matdepartementet, i fjor, ei arbeidsgruppe som nå har foretatt en grundig gjennomgang av tilgangen på veterinærtjenester i Norge. I rapporten listes det opp 21 ulike tiltak som kan vurderes (se egen sak om dette side 144).

Kilde: Åndalsnes Avis, 18. mars 2023

Overvåkning av bakterie i kylling

En ny rapport om overvåkning av bakterien Campylobacter spp. i slaktekylling for 2022 viser en svak nedgang i antall flokker som ble testet positivt, sammenlignet med tidligere år. Totalt ble det tatt prøver fra 2189 flokker fra 515 gårder.

Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Animalia og fjørfenæringen samarbeider hvert år om overvåkning av Campylobacter spp. i slaktekylling, som slaktes før de er 51 dager gamle. Prøvene ble tatt fra mai til oktober i 2022, og overvåkningen viste at totalt 106 flokker, eller 4,8 %, testet positivt for denne bakterien. Det er noe lavere sammenliknet med tidligere år der det i 2019, 2020 og 2021 var et resultat på henholdsvis 5,1 % 6,1 % og 5,8 % av Campylobacter spp. i positive flokker.

Sammenlignet med de fleste andre europeiske land er forekomsten fortsatt svært lav i Norge.

– Flokker som tester positivt for Campylobacter spp. blir enten varmebehandlet eller fryst i minimum tre uker, noe som betydelig reduserer antall av denne bakterien som forbrukerne utsettes for. Overvåkningsprogrammet er dermed et viktig bidrag til økt mattrygghet i den norske befolkningen, sier forsker ved Veterinærinstituttet, Kristin Sæbø Pettersen.

Kilde: Veterinærinstituttets nettside,
https://www.vetinst.no/nyheter/overvakning-av-bakterie-bidrar-til-okt-mattrygghet ,
28. mars 2023