Yrke og organisasjon

Ny giv til samarbeid mellom NMBU og Sokoine University of Agriculture

Tekst:
Yngvild Wasteson

I midten av februar 2024 besøkte Tanzanias president, Samia Suluhu Hassan, Norge på offisielt statsbesøk. Det var det første tanzanianske statsbesøket siden 1976, og besøket markerte 60 år med diplomatiske bånd mellom Tanzania og Norge.

Tanzanias president Samia Suluhu Hassan markerte 60 års samarbeid mellom Tanzania og Norge under det offisielle statsbesøket i februar 2024.

Foto: Yngvild Wasteson

Signering av samarbeidsavtalen foregikk på et seminar om klima og mattrygghet på Klimahuset i Oslo

Tema for besøket dreide seg blant annet om utvikling, energi, klima og matproduksjon (matsikkerhet og mattrygghet). President Hassan hadde med seg flere ministre fra sin regjering som dekket dette feltet, og vel så relevant for NMBU, hun hadde også med seg ledelsen ved Sokoine University of Agriculture (SUA, som også inneholder veterinærfakultetet).

NMBU, det vi si både NLH- og NVH-delen av NMBU, deler en nesten like lang samarbeidshistorie med SUA som Norge deler med Tanzania. Mange fra SUA har opp gjennom årene vært i Norge og tatt sin doktorgrad hos oss, og mange fra NMBU har vært på ulike opphold og hatt ulike engasjementer ved SUA. Ulike former for feltarbeid og innsamling av epidemiologiske og andre data har vært utgangspunkt for en lang rekke vitenskapelige arbeider. For veterinærmedisinens del har dette i relativt stort omfang dreid seg om infeksjonssykdommer av zoonotisk karakter samt toksikologiske studier av kontaminanter i mat og miljø, men også om matproduksjon i et større bilde. Til grunn for samarbeidet har det alltid ligget en formell samarbeidsavtale mellom institusjonsledelsene. Det var derfor ekstra hyggelig at statsbesøket også ble benyttet til en fornyelse av samarbeidsavtalen mellom SUA og NMBU.

Signering av samarbeidsavtalen foregikk på et seminar om klima og mattrygghet på Klimahuset i Oslo, som utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim var vertskap for. Vi fra NMBU som var med på seminaret fikk oppleve en engasjert og tydelig president, som snakket om hvilke store utfordringer klimaendringene representerer for Tanzania og for hele Afrika. Hun var opptatt av hvor viktig det er for den globale matsikkerhetssituasjonen at ulike former for matproduksjon må bli i stand til å håndtere og stå imot effekter av klimaendringer som flom, tørke og økende havnivå, og at Afrika ikke kan stå alene i dette arbeidet. Det var fascinerende å høre om hvordan Tanzania har jobbet mye med å øke sin matproduksjon, og i dag eksporterer mat til flere land i regionen. Det er fortsatt et stort potensial for ytterligere å øke matproduksjonen i Tanzania, men da trenger blant annet små- og mellomstore bedrifter og bønder investeringsmidler. Debatten etter presidentens innlegg inneholdt også innlegg om hvordan en slik økning må gjøres slik at man også søker å ivareta et viktig og sårbart miljø.

Samtidig med at SUA og NMBU signerte sin avtale, inngikk NIBIO og Tanzanian Agricultural Research Institute en ny avtale om jordhelse, og på nasjonalt nivå ble det inngått en avtale mellom Norge og Tanzania om å samarbeide om klimatilpasset landbruk og matsikkerhet. Forhåpentligvis gir statsbesøket en ny giv til samarbeidet mellom SUA og NMBU, det er sikkert klokt å ta med seg litt drahjelp av president Hassan og den norske regjeringen.