Yrke og organisasjon

Vi trenger mentorer i stordyrpraksis

Hilde Kristine Lyby Wærp, prosjektleder, Telefon: 920 17 876

– Vi trenger både mentorer, studenter og nyutdannede til pilotprosjekter, sier prosjektleder Hilde Wærp.

Veterinærforeningen har i revidert nasjonalbudsjett fått tildelt 5 millioner kroner til mentorprosjektet.

Målet med prosjektet er å bidra til god nok veterinærdekning i hele landet, og Veterinærforeningen har påtatt seg prosjektledelsen.

– Dette var gode nyheter. Nå står vi bedre rustet til å opprette gode ordninger som kan drives videre på permanent basis, sier Wærp.

– Neste steg i prosjektet er å rekruttere positive mentorer som kan tenke seg å bidra i pilot-mentorordningen og ha med seg studenter ut i stordyrpraksis. Jo flere studenter som får et godt inntrykk av jobben som stordyrpraktiker, jo lettere blir det å rekruttere i fremtiden. Vi ønsker også kontakt med praksiser eller distrikter som har behov for nyrekruttering, slik at vi kan bidra inn i rekrutteringsprosessen.

Hulda Bysheim, prosjektmedarbeider, Telefon: 915 71 820

Kunne du tenke deg å være mentor eller går dere med planer om å hente inn flere veterinærer til distriktet? Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Mentorprosjektet er et pilotprosjekt finansiert av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og driftet av Den norske veterinærforening. Prosjektet er flerdelt. Det skal støtte nyutdannede på vei ut i produksjonsdyrpraksis og legge til rette for at studenter kan ha praksis sammen med erfarne produksjonsdyrveterinærer. Det skal også hjelpe studenter med midlertidig lisens og produksjonsdyrpraktikere som trenger hjelp i ferier eller til vakter å finne hverandre og å finne gode samarbeidsformer.