Navn

Merkedager i juni

80 år

Kjell Nyberg

8.6

70 år

Frank Munthe

5.6

Knut Ove Hennum

14.6

Paul S. Stamberg

16.6

60 år

Trond A. Braseth

2.6

Kari O. Lutro

10.6

Pål Inge Haldorsen

30.6

50 år

Ingrid Hermansen

7.6

Merete Charlotte Grødem

8.6

Julia Ryen

14.6

Jostein Grøneng

25.6

Harriet Romstad

25.6

Rannveig Boman

26.6

Oddrun Lina Runde

29.6