Yrke og organisasjon

Yrkesetisk råd

Yrkesetisk råd er Veterinærforeningens faste rådgivende organ i forhold som gjelder yrkesetikk. Vår rådgivning bygger på foreningens profesjonsetiske retningslinjer. Disse er lagt ut på nettsidene til Veterinærforeningen

Etikk, moral, og “vårt indre kompass” er utgangspunkt for mange debatter i dagens samfunn.

Etikk er et engasjerende tema. Med Egil Myhr sitt innlegg “Forsvarstale for en veterinærmedisinsk etikk” i forrige nummer av Norsk veterinærtidsskrift og våre egne erfaringer gjennom saker tatt opp i Yrkesetisk råd, vil vi i kommende nummer av Norsk veterinærtidsskrift gå gjennom de profesjonsetiske retningslinjers punkter med eksemplifisering av problemstillinger vi møter i vår hverdag.

Leder for Yrkesetisk råd er Bjørg Siri Svendsen. Medlemmer i rådet er Ole-Herman Tronerud, Sigrid Engeland, Espen Fjeldbu og Martine Lund Ziener. Sekretær for rådet er Mette Rød Fredriksen.