Yrke og organisasjon

Nå kan alle spore hunden sin

DyreID og Telenor lanserer storsatsing på sporingsteknologi for kjæledyr.

Digital identifisering av dyr

I denne spalten vil DyreID (tidligere Dyreidentitet) presentere nyheter om virksomheten. Ansvarlig for spalten er Gudbrand Vatn, gv@dyreid.no, daglig leder i DyreID.

– Vi står midt i et teknologisk veiskille, sier Gudbrand Vatn, daglig leder i DyreID.

Kort tid etter lanseringen av diagnoseregisteret Pyramidion har selskapet nå lansert Mitt Spor i samarbeid med Telenor.

Dette er et produkt som gir hundeeiere GPS-sporing av kjæledyret rett på mobilen.

Mitt Spor består av en GPS-sender som festes i hundens halsbånd, et dataabonnement og en app. Alt eieren trenger å gjøre er å laste ned appen, skrive inn en medfølgende kode for å koble til sporingsenheten og feste den til hunden.

Appen kan også settes opp å spore flere kjæledyr samtidig og til å varsle om kjæledyret forlater et forhåndsdefinert område, for eksempel hagen. Per i dag har Mitt Spor rundt 150 brukere. En av dem er Ellef Blakstad, fagsjef i Den norske veterinærforening.

– Sporing gir en trygghet, sier han.

– Det blir mulig for eieren å selv finne igjen dyret sitt hvis det blir borte.

Tilbys klinikker

Mitt Spor vil innledningsvis bli solgt direkte til dyreeiere som ID-merker hundene sine. Første fase av lanseringen vil ifølge Vatn fokusere på eiere med ny hund.

– Dette er en helt ny tjeneste, og vi vil være trygge på at Mitt Spor er et godt og egnet produkt som forsterker verdien av ID-merking.

Etter en innkjøringsperiode er ønsket at alle klinikker skal kunne tilby sporingen som en naturlig tilleggstjeneste til ID-merking. Allerede i den innledende pilotfasen har det blitt avdekket en betydelig interesse i markedet for Mitt Spor.

– Vi har jobbet med en modell som skal være nyttig og innbringende for alle parter, sier Vatn.

– Bestillingen vil skje opp mot DyreID og Telenor, og vi leverer på døra til dyreeier neste dag. Det betyr at det ikke vil være noen varekostnad for den individuelle klinikk, og inntekten vil være minimum det samme som for ID-merkingen i dag.

Vellykket samarbeid

Opprinnelig var Mitt Spor et internt prosjekt for DyreID. Dette endret seg i møte med Telenor, som også jobbet med sporingsteknologi.

Når produktet nå er lansert, er en av de sentrale faktorene NB IoT, Telenors nye nett for datakommunikasjon. Dette gir både økt rekkevidde og lavere strømforbruk enn hva andre sporingstjenester i dag tilbyr.

– Det vi har sett, er at DyreID ikke skal drive med hardware-utvikling, sier Vatn.

– I stedet for å fullføre vår teknologi, noe som ville blitt kostbart, la vi den på is og innledet et samarbeid for å spille hverandre gode.

Samarbeidet startet i mai 2018, og Vatn mener resultatet både trekker veksler på Telenors teknologiske muskler og DyreIDs unike ståsted, med en fot i dyreverdenen og en fot i det digitale.

– Vi kommer ikke utenfra, dette er veterinærbransjen som tilnærmer seg teknologi. Vår kompetanse og innsikt passer perfekt sammen med Telenors teknologiske ståsted.

Det er Even Reitan, prosjektleder for Mitt Spor i Telenor, enig i.

– Vi ser på samarbeidet med DyreID som et gjennombrudd for hvordan vi som teknologibedrift kan treffe kundebehov på andre produktområder enn vi vanligvis driver med, sier Reitan.

– DyreID har gitt Telenor unik innsikt i kjæledyr-feltet, noe som har vært helt avgjørende for utviklingen av Mitt Spor. Nå diskuterer vi med DyreID hvordan vi sammen kan gjøre Mitt Spor enda bedre, både med tanke på kjæledyrenes sikkerhet og velvære og veterinærenes muligheter for god og effektiv behandling.

Vil også spore katter

At Mitt Spor nå er lansert, betyr ikke at utviklingen har stanset opp.

– Vi er inne i et prosjekt nå som vil gi ekstrem forbedring av batteri-kapasiteten, samtidig som størrelsen også vil bli betydelig mindre, sier Vatn.

Reduksjonen i størrelse vil komme godt med i slutten av 2020, når Mitt Spor planlegger å lansere en utgave som er tilpasset husdyrverdenens virkelige forsvinningsmestere - katter.

Fremtidsrettet

Å spore forsvunne kjæledyr er imidlertid bare starten. DyreID jobber nå med å koble sporingen opp mot diagnoseregisteret Pyramidion, noe som åpner for et spennende samspill.

– Ett konkret eksempel: Si at man har en overvektig hund, og har blitt enige om et mosjonsregime. Da kan veterinæren bli varslet om hunden ikke mosjonerer nok, og så gi råd utifra dette, sier fagveterinær i DyreID, Kamilla Tragethon.

– Samtidig ser vi for oss flere typer sensorer, for eksempel for hjerte og temperatur. Dette vil kunne gi unik informasjon til dyreeier, og er et hint om hva DyreID kan få til i fremtiden.

Sikter mot utlandet

Gudbrand Vatn understreker at teknologien er lagt opp slik at den tar hensyn til gjeldende GDPR-standarder rundt personvern, og at mosjonsrapporter til veterinær og lignende muligheter vil være på brukerens egne premisser og basert på samtykke.

– Selv om kjæledyr ikke er omfattet av GDPR, er de en forlengelse av eieren. Det må man være klar over.

I framtida kan Mitt Spor også finnes utenfor landegrensene. DyreID drifter i dag Europetnet, hvor Vatn er styremedlem og teknologisjef.

Dette er en sentral europeisk database hvor 92 millioner ID-merkede hunder og katter er registrert. Gjennom dette nettverket er Vatn nå i dialog med både England og Irland om å tilby Mitt Spor der også.

– Vi så dette som et marked tidlig, sier Vatn.

– Og om fem år til vil dette være like vanlig som ID-merking.