Kurs og møter

Aktivitetskalender

2020

30.-31. januar

Allergic diseases in horses

In English

Sted: Stockholm

Se: www.drbaddaky.no/kurs/allergic-diseases-in-horses/

14.-15. februar

Feline medicine – hva er nytt?

Sted: Fredrikstad dyrehospital

Se: www.f-d.no

28.-29. februar

Akuttmedisin – det du trenger, når du trenger det

Sted: Fredrikstad dyrehospital

Se: www.f-d.no

9.-11. mars

Veterinærdagene 2020

Sted: Gardermoen

Se: https://www.vetnett.no/veterinardagene-2020

26.-27. mars

Halthet 2

Sted: Fredrikstad dyrehospital

Se: www.f-d.no

17.-18. april

Reproduksjon

Sted: Fredrikstad dyrehospital

Se: www.f-d.no

7.-8. mai

Ortoseseminar – fra diagnostikk til behandling/rehab av ortopediske lidelser

Sted: Fredrikstad dyrehospital

Se: www.f-d.no

12.-13. juni

Ortopedisk ultralyd – next level

Sted: Fredrikstad dyrehospital

Se: www.f-d.no

14.-15. juni

Ultralyd av abdomen – next level

Sted: Fredrikstad dyrehospital

Se: www.f-d.no

20.-23. august

Praktisk indremedisin

Sted: Svolvær

Se: www.f-d.no

17./18. september

Dagsseminar i halthetsanalyse

Sted: Fredrikstad dyrehospital

Se: www.f-d.no

9.-10. oktober

Praktisk tannarbeid

Sted: Fredrikstad dyrehospital

Se: www.f-d.no