Navn

Merkedager i februar

80 år

Tore Kjeldahl Hekneby

11.2

75 år

Kolbjørn Grøndalen

6.2

70 år

Karl Einar Kleppa

15.2

Tor Edvard Løken

16.2

60 år

Johannes Slettebø

5.2

50 år

Ingun Bjerke

3.2

Anveig Merete Nordsletta

6.2

Øyvind Oaland

11.2

Dagny Spanne Kjær

12.2

Jørn Våge

12.2

Gunnil Wæhre

16.2

Kristin Hagen Johanssen

20.2

Anita Lund

25.2