Yrke og organisasjon

Veterinærhøgskolen forlater Adamstuen

Lørdag 9. mai inviteres alle tidligere studenter, eldre og unge, til en storslått markering i forbindelse med at Veterinærhøgskolen forlater sine lokaler på Adamstuen sommeren 2020. Hold av dagen!

Anne Storset

Dekan

Veterinærhøgskolen, NMBU

Invitasjon: Lørdag 9. mai inviteres alle tidligere studenter for å markere at Veterinærhøgskolen forlater Adamstuen.

Foto: Gisle Bjørneby

Norges veterinærhøgskole på Adamstuen ble tatt i bruk i 1936 med opptak av 12 studenter på de første årskullene. Hovedbygget med tilstøtende klinikkfløyer er et staselig innslag i bybildet. Bygningsmassen har vokst betraktelig siden den gang, men har allikevel gått ut på dato for utdanning av veterinærer. Det har derfor vært et skrikende behov for nye bygg, og kanskje verdens flotteste og mest moderne bygg for utdanning av veterinærerer står ferdig til innflytting på Ås.

Det er likevel med vemod at en 84 år lang historie nå går mot slutten, og med det mange minner om gode studiedager og samhold med kolleger. Veterinærhøgskolen ønsker derfor å markere avslutning av denne viktige epoken i norsk veterinærmedisinsk historie sammen med flest mulig tidligere studenter ved høgskolen.

Det vil være forskjellige kulturelle innslag og servering av mat og drikke, men ikke minst vil det være god tid til å treffe gamle studiekamerater. I forkant av arrangementet vil det også være mulig å få omvisning i de gamle byggene med Festsalen, auditorier og klinikker.

Program for dagen og informasjon om påmelding til arrangementet kommer i neste nummer av NVT.