Navn
Minneord

Til minne om Aage Røros

Egil Simensen

Vår kollega Aage Røros døde den 22. desember 2019, 78 år gammel. Aage vokste opp på Orvos i Røros kommune. Han gikk på landsgymnaset i Orkdal og tok agronomeksamen ved Skjetlein landbruksskole før han starta studiene ved Norges veterinærhøgskole i 1962. Der ble han uteksaminert i 1969, og han tok fatt på sitt faglige virke med praksis på Frøya i 1969-71. Deretter var han konstituert distriktsveterinær i Finnsnes med praksis på Senja og i Bardu og Målselv fram til 1974. Da flytta han med familien til Os og etablerte privat praksis der. Det var i ei tid med ekspansjon i landbruket med økende behov for dyrlegetjenester. Det trengtes en praktiserende veterinær i tillegg til distriktsveterinæren, og for Aage var det naturlig å søke hit da han var sterkt knytta til heimtraktene. Han fungerte også som distriktsveterinær i Os i to kortere perioder.

Aage var glad i friluftslivet. Han jakta på rein i Forollhogna, og han hadde elghund og deltok i elgjakta. Om vinteren gikk han turrenn i regionen, og han var leder av skigruppa i Os i mange år. Om sommeren dyrka han orienteringssporten.

Aage var sterkt knytta til studentkullet som han gikk på ved Norges veterinærhøgskole. Med bare 24 studenter på kullet ble det et nært samhold i studietida. Kontakten ble senere opprettholdt gjennom regelmessige kulltreff. Aage deltok på alle disse bortsatt fra det siste i fjor. Da hadde han ikke lenger helse til å stille, sjøl om han så gjerne ville.

Etter at helsa begynte å svikte, betydde det mye for Aage at han kunne ta del i opplegget til «Inn på tunet». Like til det siste var han på en besøksgård to dager i uka der han deltok i ulike aktiviteter.

Aage Røros var dyrlege i Os i 38 år. Gjennom sitt faglige virke, og gjennom jakt, sport og friluftsliv ble han kjent i alle kriker og kroker av bygda og med de som bodde der. Ved bisettelsen den 3. januar i år var Oskjerka nesten fylt av folk som ønsket å ta avskjed med ham.