Bokomtale

Start with why

How great leaders inspire everyone to take action

Simon Sinek

246 sider

Penguin Business

Copyright © Simon Sinek 2009

ISBN: 978-0-241-95822-3

Pris: NOK 169,-

Boken er inndelt i 6 deler med 2-3 kapitler i hver del med tillegg av en introduksjon, takksigelser og kildehenvisninger (Notes).

Boken ble utgitt allerede i 2009 men den er stadig aktuell og forfatteren presenterer flere TED-foredrag om bokens tema som har fått mye oppmerksomhet på internett (https://www.ted.com/). I tillegg er det kommet bøker fra samme forfatter med beslektede temaer i 2014 («Leaders eat last») og i 2017 («Find your why»).

Denne bokanmeldelsen gjelder den første boken, «Start with why». På bokens omslag angis målgruppen: «This book is for anyone who wants to inspire others, or to be inspired». Har boken også relevans for veterinærer? I dag er den enkelte veterinær ofte en del av større og mindre faglige felleskap med varierte lederroller innen svært forskjellige områder. Et spørsmål blir da hvordan kan vi oppnå de gode resultatene med den mest effektive ressursbruken? Det tilsynelatende enkle svaret boken gir er at de beste resultatene oppnås når alle involverte er innforstått med hvorfor (WHY) akkurat dette prosjektet er viktig. Det holder ikke å bare bli fortalt at det er «en jobb som skal gjøres» men at forholdene først legges til rette for å bygge tillit og lojalitet. Det høres da opplagt ut? Men hvor vanlig er «WHY?» i bruk som inspirasjonskilde for ulike prosjekter og for å skape tilhørighet og lojalitet hos de som involveres? Bokens påstand som høres riktig ut er: «We say WHAT we do, we sometimes say HOW we do it, but we rarely say WHY we do what we do».

Bokens tittel er “Start with why” og det er jo da naturlig at boken innledes i introduksjonen med å stille spørsmålet «Why start with why?». Når noe skal igangsettes og initiativtakerne (lederne) for dette forventer lojalitet uten å ha besvart «WHY?» kan det gi en vanskelig oppstart. Den eller de som har brukt mye tid og ressurser på en problemstilling før den presenteres, men ikke har besvart spørsmålet «WHY?» kan oppfatte forventninger fra de involverte om et svar på «WHY?» som mistillit og ikke som en genuin interesse for å gå mer i dybden av problemstillingen. En av bokens påstander er: «Starting with WHY is what inspires people to act.» Men hvorfor formidles ikke bare svaret på spørsmålet «WHY?» i utgangspunktet? Før «WHAT (we do)» and «HOW (we do it)» presenteres? Svaret på «WHY?» er vel begrunnelsen for prosjektledelsens motivasjon, og da bør jo dette svaret formidles til alle som skal motiveres til å bli samarbeidspartnere i et prosjekt eller kunder for realiseringen av en forretningsidé. Ikke fordi de må, men fordi de vil.

De som har erfaring med barneoppdragelse, kan i perioder i barnets utvikling ha fått et noe anstrengt forhold til hyppige spørsmål om «Hvorfor det?»..og «Hvorfor det?»..og «Hvorfor det?» og kan nok av og til i ren desperasjon ha besvart disse med «slik er det bare!». Men hverken i kommunikasjon mellom foreldre og barn eller i arbeidslivet er dette anerkjent som en produktiv respons. Hvor mislykket det er å ikke besvare spørsmålet «WHY?» kommer tydelig frem i bokens mange eksempler fra næringslivet. Skal man selge et «produkt» (i bred forstand) er det vanlig å bruke mye ressurser på å informere potensielle kunder om hva (WHAT) det er som selges og hvordan det virker (HOW). Men det er mange eksempler på at dersom «selgeren» glemmer å informere om hvorfor (WHY?) dette «produktet» bør «kjøpes» er det lite sannsynlig at salget «tar av». «People don’t buy WHAT you do, they buy WHY you do it». Dette har nok gyldighet på svært mange mellommenneskelige områder i tillegg til de rent kommersielle.
Mye ressurser har blitt, og blir brukt, på å finne ut hva som karakteriserer gode ledere som oppnår gode resultater. Denne bokens definisjon på gode ledere er: «Great leaders are those who understand the art before the science. They win hearts before minds. They are the ones who start with WHY.» Å innse relevansen og etterleve dette vil nok ikke bare kunne være til personlig glede og nytte for veterinærer i lederroller og gi positive resultater for virksomheter og prosjekter de leder. Dette er WHY denne boken bør leses av mange!

Stein Istre Thoresen
Veterinærmedisinsk redaktør