Navn

Merkedager i desember

75 år

Petter Rønning

07.12

70 år

Harald Solem

13.12

60 år

William Bredal

5.12

Bente Akselsen

6.12

Lena Iversen Kaasen

13.12

Synnøve Dahle

17.12

Lasse Havnes

28.12

50 år

Hanne-Margrethe Haga

6.12

Tonje Ree Asbøll

11.12

Robert Andrew Hellings

13.12

Hanne Seline Knüttel-Gustavsen

14.12

Kristin Opdal Seljetun

24.12

Anne Margrethe Solheim Stormo

28.12