Yrke og organisasjon

Nytt fra hestepraktiserende veterinærers forening

Den siste tiden har vi i HVF jobbet med å utarbeide en del faglige anbefalinger og annet nyttig materiale som kan hjelpe praktiserende veterinærer i felt. Alt dette finner du på HVF sine sider på vetnett.no (krever innlogging).

Nedlegging av nese-svelgsonde ved kolikkundersøkelse av hest

Anbefalingene er ment å være en støtte til alle kollegaer som er usikre på hvordan dette skal utføres. Ta gjerne kontakt med en erfaren kollega for praktisk hjelp, da det er mange som gladelig vil lære bort. Du kan også ringe en kollega ved NMBU Veterinærhøyskolen eller Bjerke Dyrehospital for veiledning døgnet rundt.

Skjema for overføring av pasienter

Vi har utarbeidet et skjema for overføring av pasienter, for eksempel fra veterinær på vakt til den veterinæren som skal ta over oppfølgingen dagen etter. Dette kan være nyttig for å vite hvilken diagnose som er stilt og hvilke legemidler som er gitt, når. Samt for å sikre god og presis kommunikasjon mellom kollegaer.

Retningslinjer for kjæledyr og hest smittet med antibiotikaresistente bakterier

Veterinærforeningen ved sekretariatet, HVF og SVF har utarbeidet retningslinjer for kjæledyr og hest smittet med antibiotikaresistente bakterier, i samarbeid med Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Målet med disse retningslinjene er at veterinærer skal få hjelp til å håndtere situasjoner hvor det påvises meldepliktige resistente bakterier hos kjæledyr eller hos hest.

FEEVA protokoll for avlivning av hest

FEEVA har utarbeidet en protokoll for avlivning av hest. HVF har gjennomgått dokumentet og sendt innspill som ble tatt til følge. Både den FEEVA og HVF sine faglige anbefalinger for avlivning av hest ligger på våre medlemssider.

Mal for oppdragsbekreftelse

Vi minner også om at veterinærforeningen tidligere i samarbeid med jurist har utarbeidet en mal for oppdragsbekreftelser som vi på det sterkeste vil oppfordre våre medlemmer til å benytte. Dette vil gi trygghet i situasjoner der det oppstår uklarheter om hva som egentlig var bestilt, samt prisoverslag. Del 1 bør ideelt sett fylles ut før hvert oppdrag, mens del 2 kan fylles ut en gang per kunde. Dette kan også aksepteres av kunden via SMS eller e-post.

Årets høstkurs blir holdt på Gardermoen 19.-20.11 og dekker flere aktuelle temaer innen hestepraksis, blant annet indremedisin, reproduksjon og halthet. Vi ser frem til å møte mange, gode kollegaer igjen!

Styret i HVF
Airina Kallmyr, leder
Ragnhild Sølberg, styremedlem
Helle Krumsvik Bendiksen, styremedlem