Leder

Jeg velger optimismen

Bjørnar W. Jakobsen

President Den norske veterinærforening

Godt nytt år! I det første nummeret av Veterinærtidsskriftet i det nye året, passer det å ønske hverandre alt vel. Jeg velger optimismen. Det nye året vil bli godt og det er mitt nyttårsønske at vi alle vil oppleve det slik.

Pandemien er dessverre ikke over og det merker vi alle i hverdagen. Det som er bra, er at vi i alle fall nå er rutinerte. Vi har lært oss smittetiltak og at godt smittevern vil bremse smitteforløpet og få oss gjennom pandemien på en kontrollert måte. Det er også gledelig at den altoverveiende delen av befolkningen er vaksinert. Tredje runde nærmer seg nå også for de yngre generasjonene.

Mot slutten av året har de høye energiprisene ført til en kraftig økning i konsumprisindeksen. Isolert sett er kanskje strømprisene det som har fått mest medieoppmerksomhet, selv om bakenforliggende årsaker som blant annet kulde, høye gasspriser, mindre atomkraft, lite vind og halvfulle vannkraftmagasiner, gjør bildet komplisert. Prisstigningen er nå (november 2021) på 5,1 prosent mot et estimat på rundt 2,8 prosent ved lønnsoppgjørene i 2021. Dette betyr reallønnsnedgang for middelklassen i Norge. Det er grunn til å tro at dette blir en fundamental driver for lønnsoppgjørene til våren. Her skal Veterinærforeningen gjennom vårt medlemskap i Akademikerne være en sterk stemme på vegne av medlemmene.

I begynnelsen av januar kom første rapport fra Helene Seljenes Dalum sitt doktorgradsarbeid om psykisk helse for veterinærer i Norge. Det fremgår at nesten 30 prosent av landets veterinærer det siste året har følt at livet ikke er verd å leve, og at 5 prosent har hatt alvorlige selvmordstanker. Det fremgår også at omtrent halvparten av de med alvorlige selvmordstanker mente at arbeidsrelaterte problemer hadde størst betydning for at de hadde det så vanskelig.

Dette er svært alvorlige funn og i Veterinærforeningen vil vi arbeide oss systematisk gjennom problemstillingene for å finne ut hvordan vi best kan håndtere dette. For dette arbeidet er det til uvurderlig hjelp at Helene nå fremskaffer et vitenskapelig grunnlag. Her finnes det ingen «quick fix» og intet rom for synsing.

Noe kan vi allikevel gjøre allerede nå. Vi har en fadderordning for nyutdannede veterinærer – vi oppfordrer flest mulig til å melde seg som faddere. Vi har kollegahjelpen – bruk dem og fremsnakk dem. Og vi har hverandre – ring den kollegaen du kjenner som kanskje sliter. Si at du er der.

Og husk – veterinæryrket er først og fremst et fantastisk, engasjerende, givende og krevende yrke. Glem ikke det.

Slik går mitt nyttårsønske i oppfyllelse.