Kurs og møter

Endelig kunne vi møtes igjen!

Veterinærforeningens høstkurs 2021 kunne igjen gjennomføres som normalt sist høst, uten antallsbegrensninger og med utstillere til stede. Men muligheten for å delta digitalt har kommet for å bli.

Tekst og bilder:
Frauke Becher

Fremtiden er hybride kurs med både fysisk og digital deltakelse. Her vises hvordan digitale deltakere følger kurset på plattformen Tappin.

Først ut i fjor høst var Produksjonsdyrveterinærers forening (PVF) med dyrevelferd hos storfe som tema i forbindelse med at det nye dyre-velferdsprogrammet for storfe rulles ut fra 1. januar 2022. Høstkurset i Kristiansand samlet rundt 50 deltakere og mer enn 60 fulgte med digitalt via vår digitale konferanseplattform Tappin. Det var tydelig at dyrevelferd og det nye dyrevelferdsprogrammet engasjerte med gode diskusjoner etter hvert foredrag. Flere utstillere var til stede og deltakerne besøkte flittig standene i pausene. Alle var enige om at det var godt å møtes igjen.

Neste kurs var i regi av Akvaveterinærenes forening (AVF) og ble holdt på Gardermoen med over 50 fysiske deltakere og omtrent samme antallet deltok digitalt. Det var et spennende program hvor tema var dødeligheten i norsk oppdrettsnæring. Både årsaker, diagnostikkverktøy og aktuelle tiltak for å få ned dødeligheten ble diskutert. Foredragsholdere fra fiskehelse, oppdrettsnæringen og tilsyn var representert og alle jobber for å bedre fiskens helse og velferd.

Det var godt fornøyde deltakere både fysisk og digitalt. Særlig synes de at den tekniske kvaliteten på bilde og lyd var meget god.

SVF med ny vri på sosial sammenkomst

Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) trakk flest deltakere i år også. Over 100 var fysisk til stede, 100 var påmeldt for digital deltakelse og det var igjen mulighet for et stort utstillerområde som deltakerne kunne besøke. Temaet var urologi og med de svært gode foredragsholderne Ben Harris, Jon Hall og Nina Ottesen, fikk deltakerne en bred gjennomgang av både akutt og kronisk sykdom, primære og sekundære sykdommer, analyse av blodprøver og urinprøver, kirurgi, cystoskopi og ultralyd. Her ble det mye faglig påfyll i løpet av tre kursdager! SVF lanserte i år quiz den første kvelden. Utstillere leverte inn spørsmål og deltakerne brukte pausene den første kursdagen til å besøke utstillerne for å forberede seg på quizen. Om kvelden ble deltakerne delt inn i lag og konkurransefaktoren var svært høy i salen om å vinne en flott gavekurv. Quiz-kvelden var en suksess.

Endelig mulighet for utstillerområdet igjen. Flere utstillere var til stede under PVFs høstkurs i Kristiansand.

Endelig kunne hesteveterinærene møtes igjen

Fredrik W. Andersen forklarer den nye dyrehelseforordningen i det første av tre webinarer under FVS´ høstkurs.

Etter at høstkurset i fjor ble avlyst var det mange hesteveterinærer som ønsket å delta på Hestepraktiserende veterinærers forenings (HVFs) høstkurs. Det var over 80 deltakere hvorav 35 deltok digitalt. Det var et variert program med foredrag om problemstillinger rundt røntgenundersøkelser ved kjøp og salg, forskning på hest og rytter i balanse, bakbenshalthet hos ride- og travhester og seksuell helsekontroll. Deltakerne fikk også en virtuell omvisning på det nye NMBU Veterinærhøgskolen dyresykehuset – hest, som er helt i verdensklasse.

Gjentok suksessen fra i fjor

Forening for veterinær samfunnsmedisin (FVS) gjentok suksessen fra i fjor med å ha en serie med webinarer og en avsluttende samling. Temaet var «Viktige endringer i regelverk for dyrehelse og veterinærmedisin». Gjennom tre webinarer fikk deltakerne en innføring i endringene og hva det vil bety for norsk dyrehelse, i tillegg til en gjennomgang av EUs «farm to fork»-strategi for et rettferdig, helsefremmende og miljøvennlig matsystem. Alle webinarene vil være nyttig for flere enn medlemmer av FVS og det vurderes å gjøre disse tilgjengelig for alle medlemmer.

Veterinærforeningens kurs i fremtiden

Etter svært gode tilbakemeldinger fra digitale deltakere på høstkurs 2020 og Veterinærdagene 2021, ble det besluttet å videreføre muligheten for digital deltakelse, og dette er noe Veterinærforeningen har tenkt å videreføre på kurs fremover. Vi er svært glade for at vi har profesjonelle teknikere med på laget som kan strømme konferansen ut til de digitale deltakerne, men også de som sitter i salen nyter godt av god lyd og bildekvalitet. Veterinærforeningen ser fordelen av å tilby digital deltakelse fordi vi kan nå ut til flere og flere kan nyte godt av kursene vi organiserer.

Dette har kommet for å bli!

Fullsatt sal under hestepraktikernes høstmøte. Det var godt å møtes igjen til gode faglige diskusjoner.