Kurs og møter

Veterinærdagene 23. – 25. mars 2022

I 2022 har turen kommet til Lillehammer der Veterinærdagene vil finne sted
23. - 25. mars på Scandic Lillehammer Hotel.

Vi er optimister og har tro på at smittesituasjonen i slutten av mars vil tillate et arrangement med fysisk tilstedeværelse uten begrensninger. Arrangementet vil uansett bli holdt som et hybrid arrangement med mulighet for enten fysisk eller digital deltakelse. Vi har gode erfaringer og tilbakemeldinger fra deltakerne på det siste års kurs, når det gjelder opplegget for digital deltakelse, og håper det vil være et attraktivt alternativ for de som av ulike årsaker ikke ser seg i stand til å delta fysisk.

Det vil i tillegg til fem parallelle fagseksjoner igjen bli gjennomført et tillitsvalgtkurs og være et eget program for pensjonister.

Tillitsvalgte i offentlig og privat sektor

Tillitsvalgtkurs holdes fra onsdag morgen til torsdag lunsj. Tema for kurset er lønn, pensjon, vaktavtaler og psykisk helse.

DNV-P

Pensjonistforeningen holder eget program for sine medlemmer torsdag formiddag i samarbeid med tillitsvalgtkurset. Tema er Flytting av NMBU Veterinærhøgskolen og «Skal fiskeoppdrett skje i sjøen eller på land»

De fem parallelle fagseksjonene er:

AVF

Akvaveterinærene har fire hovedtema i årets kurs:

  • Oppdrett av nye arter

  • Aktuelt fra felt i sjøvannsfasen – Furunkulose og ferskvannsavlusning

  • Ny teknologi i oppdrett på land og i sjø

  • Aktuelt fra felt – landbasert oppdrett og settefiskproduksjon

FVS – Fremtidens matproduksjon: fra fjord og jord til bord

Veterinæren som profesjon er viktig for utvikling av våre bioproduksjoner, og selvsagt særlig produksjon av animalske produkter i Norge. Men hvilket ansvar har vi når det gjelder tema som bærekraft og klima, sirkulærøkonomi og moderne teknologi opp mot det tradisjonelle ansvaret vi har for dyrevelferd, mattrygghet og infeksjonskontroll? Kan vi bidra sterkere inn mot miljørettet helsevern i kommunene?

HVF – Reproduksjon og føllsykdommer

Det vil bli en gjennomgang av aktuelle føllsykdommer av Anna Brolin og Siv Hanche-Olsen: Premature svake føll og sepsis, mage-tarmsykdommer, luftveissykdommer, ortopediske sykdommer og kasuistikker holdes Hovslager Aksel Vibe snakker om hovslagers rolle i ortopediske lidelser hos føll.

Caroline Haadem tar for seg drektighetsundersøkelse og håndtering av tvillingdrektigheter. I tillegg vil det bli ytterligere forelesninger om reproduksjon.

PVF – Hvilke oppgaver får stordyrveterinærene i fremtiden?

Dette sammen med gris, er temaene på fagdagene i 2022. Alternative oppstallingsformer, gjerne som utegris, er blitt populært. Erfaringer fra det tyske konseptet «aktivstall for griser» kan belyse utfordringene vi kan møte i Norge. Videre presenterer «Grisefine lunger» sine resultater. Det vil bli en felles del med FVS der vi skal se på hva som venter produksjonsdyrveterinærene av offentlige oppgaver innen dyrevelferd, hygiene og sykdomsbekjempelse i fremtiden. Vi får høre hvilke erfaringer Mattilsynet har fra tilsynskampanjen på gris og i tilsynet med veterinærene.

SVF – Reproduksjon og fødsel hos hund og katt

Foreleserne Sandra Goericke-Pesch og Vibeke Rootwelt vil forelese om det du trenger å vite om reproduksjon, fødsel og neonatale sykdommer. I tillegg vil Helene Øvregaard ha en forelesning om etikk og kommunikasjon med dyreeier.

I tillegg til det faglige programmet vil vi legge til rette for fagtekniske utstillinger og sosiale arrangementer. For mer informasjon og påmelding, se vetdagene.no