Yrke og organisasjon

Norsk Veterinærhistorisk Selskap

ÅRBOK 2021

Mangfoldet i veterinærhistorien kommer tydelig fram i 2021-utgaven av årboka.

Foto: Red.

Årboka for 2021 fra Norsk Veterinærhistorisk Selskap (NVHS) er på over 200 sider med allsidig innhold fra nær og fjern veterinærhistorie.

Blant annet kan nevnes: Utviklingen av smådyrpraksis i Norge, Bruk av hest i bergverksdriften på Røros, Quislings veterinærer, Tsjernobylulykken, NVHs forsøksgårder, Bruk av antibiotika i veterinærmedisinen, Veterinær samfunnsmedisin, Infeksiøs lakseanemi og en historisk gjennomgang av holdninger til bruk av dyr til nytteformål.

Bli medlem i NVHS og få årboka tilsendt. Det koster kun 250 kroner i året. Årboka kan også kjøpes for 200 kroner. Kontaktperson er Elise Lium, elise.lium@hotmail.com

Halvor Hektoen

Leder NVHS

halvor.hektoen@hotmail.com