Doktorgrad

Har utviklet PCR-metoder for påvisning av Tilapia Lake Virus

Augustino A. Chengula har utviklet PCR-metoder for overvåkning og påvisning av Tilapia Lake Virus (TiLV) og vist at vill og oppdrettet nil-tilapia i Lake Victoria er virusbærere. Studien bidrar til bedre forståelse av virusets egenskaper og etablerer et grunnlag for pålitelige diagnostiske metoder.

Augustino A. Chengula

E-postadresse: achengula@sua.ac.tzDe overordnede målene for Augustino A. Chengulas doktorgradsarbeid har vært å undersøke tilstedeværelsen av TiLV i nil-tilapia i Lake Victoria i Øst-Afrika, utvikle verktøy for rask virusdiagnose og å belyse infeksjonsmekanismene til TiLV.

PCR-metoder

Chengula har utviklet og optimalisert en diagnostisk PCR-metode for overvåking av TiLV i oppdrett og vill nil-tilapia fra Lake Victoria. Han har også validert en kvantitativ sanntids-PCR (qRT-PCR) -metode for påvisning av TiLV.

Han har utviklet PCR-metoder for alle de ti segmentene av TiLV, og vist at primere som detekterer segment 2, er egnet for å påvise TiLV. Screening viste at TiLV forekommer i nil-tilapia fra Lake Victoria. De utviklede RT-qPCR-metodene ble validert på organprøver fra eksperimentelt infisert tilapia, og har vist god effektivitet og reproduserbarhet.

Vil forstå virusets opptaksmekanismer

Videre ønsket Chengula å vurdere hemagglutinasjonsegenskapene til TiLV, samt å forstå opptaksmekanismene til TiLV i E-11-celler. Studien viste at TiLV ikke hemagglutinerer røde blodlegemer fra kalkun, tilapia eller atlantisk laks, noe som tyder på at viruset ikke har hemagglutinin i overflaten. Videre hemmer ikke ammoniumklorid formeringen av TiLV i E-11-celler, noe som indikerer at opptak av virus i celler ikke skjer gjennom reseptormediert endocytose.

Bidrar til økt oppmerksomhet og kunnskap

Chengulas studie bidrar til bedre forståelse av virusets egenskaper og infeksjonsmekanismene TiLV bruker, og arbeidet har etablert et grunnlag for pålitelige diagnostiske metoder. Forhåpentligvis kan arbeidet bidra til kunnskap og økt oppmerksomhet om TiLV blant fiskeoppdrettere og myndigheter i Øst-Afrika, slik at det utvikles retningslinjer som bidrar til å kontrollere viruset i regionen.

Augustino Alfred Chengula, forsvarte sin avhandling ”Tilapia Lake Virus (TiLV) – development of PCR-based diagnostic assays and insights into infection mechanisms” tirsdag 27. april ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag.