Yrke og organisasjon

LederSkapet – 8 – med verktøy for egen utvikling, selvledelse og ledelse av andre

Hvem er veterinærstanden?

Veterinæren er en samfunnsmessig viktig person. En fagspesialist som bidrar til bedre dyrevelferd, dyrehelse og folkehelse. Sammen utgjør vi en synlig yrkesstand med dyktige, ressurssterke, samfunnsbevisste mennesker, ofte drevet av en ideell målsetting og et ønske om å utgjøre en positiv forskjell. Våre roller og ansvarsforhold gjør oss tydelig til stede lokalt og nasjonalt. Utfordringer vi møter i hverdagen bringer med seg brennhett stoff til samfunnsdebatten; som mattrygghet, dyrevelferd og smittevern.

Vi er alle medskapere av veterinærstanden. Hvordan hver av oss fremstår er derfor ikke likegyldig. Vi blir iakttatt og vurdert av andre når vi står fram i det offentlige rom. Siden folk ofte liker å generalisere, kan veien bli kort til raske slutninger. -Veterinærene, de er slik og slik. Slik også for dere som er ledere.

Hvem vil du være?

Vi ønsker å bli vurdert som seriøse, kompetente og profesjonelle veterinærer. Og i mitt perspektiv handler det om så mye mer enn bare det rent veterinærfaglige. For det er mennesket i veterinæren som gir veterinæren liv. Det er alle menneskene i veterinærstanden som gir standen sitt omdømme.

Enhver har en rolle i dette. Også du som står på brinken til yrkeslivet som student, du som er midt i din karriere eller du som har lagt arbeidslivet bak deg.

Artikkelserien LederSkapet tar opp eksistensielle og universelle temaer som har til hensikt å skjerpe bevisstheten på hvem du er og hvem du vil være som menneske. Slik at du lykkes enda bedre i alle dine roller, også i det å være veterinær. I den prosessen kan det være nyttig å stoppe opp og reflektere over ting. Slik kan du frigjøre deg fra autopilotens harde tankegrep. Og ta bevisste valg!

En quiz til å stoppe opp og reflektere over temaene.

Riktige svar gir 20 poeng. Fasiten finner du et annet sted på siden.

Anne-Barbro Warhuus Vatle

Veterinær (1977) med internasjonale sertifiseringer og lederutviklingsprogram innen coachingområdet, samt egne studier.

Privatpraktiserende veterinær og hygieneveterinær/inspektør. Leder i Mattilsynet med dets forløpere (20 år). Coach, lederutvikler og seminarholder (15 år) i

Mattilsynet, departement, direktorat, helsevesen og private.

Jobber med coaching, lederutvikling, seminarer i selskapet Lederskapet as. Treffes på abv@lederskapet.no og tlf 950 83 150.

Anne-Barbro Warhuus Vatle er idéutvikler og skribent av LederSkapet.

En artikkelserie for deg som ønsker videreutvikling, bli en enda bedre leder av deg selv eller andre på jobb og hjemme.

Din suksess = min visjon.

©2021 Anne-Barbro Warhuus Vatle
Illustratør: Terje Vatle