Yrke og organisasjon
Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Rapport fra SVFs høstkurs

SVFs høstkurs om urologi ble arrangert ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 3. – 5. november 2021. Det var gledelig å kunne samles fysisk til kurs igjen, og med nærmere 140 deltakere, der 60 deltakere fulgte kurset digitalt, ble det et lærerikt og sosialt kurs.

Parallelt med kurset for veterinærer, arrangerte Norsk dyrepleier- og assistentforening (NDAF) og Fagforbundet et fulltegnet kurs for dyrepleiere innen anestesi av hund og katt og eksotiske dyr.

SVFs styreleder Hilde Røssland åpnet kursdagene med en kort introduksjon av SVF og hva vi har jobbet med i året som har gått, og hva som er i fokus i 2022. Deretter introduserte hun waliseren Ben Harris som årets hovedforeleser. Harris er RCVS og EBVS europeisk spesialist i indremedisin, med særlig interesse for uronefrologi, hepatologi og immunmedierte sykdommer.

Jon Hall, europeisk spesialt i kirurgi, holdt en serie kirurgiforelesninger om urinveiene.

Foto: Aina Holand

Første dagen tok han for seg nyresykdom og urinstein hos hund og katt, og sterile nedre urinveissykdommer hos katt.

På dag to gjennomgikk Harris urinveisinfeksjoner og hvordan man kan optimalisere påvisningen av disse, og hvordan responsen på behandlingen kan økes. Polyuri og polydipsi med vekt på patofysiologi og diagnostikk var ett av temaene. I tillegg gjennomgikk han hva man må huske på for å skåne nyrene ved multisystemiske sykdommer. Han var også innom nefrotoksiner, og diagnostikk og behandling i disse tilfellene, og til slutt ble prostatasykdommer og infeksjoner i urinveiene hos hannhunder gjennomgått.

Siste dag var det en mer praktisk fokusert dag med tre forelesere, der deltakerne hadde det luksusproblemet at de måtte velge hvilke forelesninger de ønsket å gå på. På medisindelen foreleste Harris først om cystoskopi og hvordan man blokkerer opp katter med urinstopp. Deretter tok Nina Ottesen over roret med forelesninger om ultralyd av nyrer og ureter, urinblæren og prostata. Mange kjenner sikkert Ottesen som tidligere universitetslektor ved NVH (NMBU), og hun jobber nå for Veterinærradiologene AS. Ottesen er europeisk spesialist innen diagnostisk billeddiagnostikk (ECVDI).

Deltagerne følger oppmerksomt med når Nina Ottesen, europeisk spesialist i billeddiagnostikk, foreleser om prostata.

Foto: Hilde Røssland

Parallelt denne dagen holdt Jon Hall kirurgiforelesninger om urinveiene. Hall er RCVS og EBVS europeisk spesialist i smådyrkirurgi og jobber ved Wear Referrals Small Animal Hospital, eneste henvisningssykehus i Nord-England, der Harris jobber som «clinical director».

Hall tok for seg cystotomi og uretra obstruksjoner hos hund og katt. Deretter berørte han tema som kirurgi av penis, uretra prolaps, uretrotomi, uretrostomi, delvis og fullstendig penisamputasjon og hypospadia. Det ble også tid til forelesninger om ovariektomi og orkidektomi inkludert standard kastreringsvarianter, og laparoskopi og kirurgisk fremgangsmåte ved kryptorkisme. Avslutningsvis foreleste Hall om perinealbrokk, prostatakirurgi, nyre- og ureterkirurgi og blokkering av urinlederne.

Som trøst for de som måtte velge bort forelesninger de ønsket å gå på, for de som syntes det var så mye interessant å få med seg på de fagtekniske utstillingene at de ikke rakk alle forelesningene, eller for de som koste seg så mye på quiz-kveld og årsmiddagen at det ble i tyngste laget å rekke de første forelesningene dag to og tre, så kan SVF minne om at forelesningene ble filmet og legges ut for deltakerne på vetnett.no i etterkant av kurset.

Linda Ytrøy, nummer to fra høyre, mottar prisen for beste kostyme under årsfesten. Ytrøy er leder for dyrepleierne og assistentene (NDAF) som nylig har markert sitt 30-årsjubileum.

Foto: Aina Holand

SVF arrangerer to store kurs i året, der høstkurset er ett av dem. Det er viktig for SVF at våre medlemmer og andre smådyrveterinærer kurses i aktuelle tema av internasjonalt anerkjente forelesere med høy faglig standard. Og, nesten like viktig er det for SVF å arrangere sosiale kurs, der deltakerne treffer andre kollegaer, knytter og gjenoppretter kontakter og hygger seg både i løpet av kursdagene og på kveldene. Så i år ønsket vi å prøve noe nytt – Quiz-kveld! Og vi tror vi kan si det ble en suksess.

Deltakerne denne kvelden ble inndelt i bord basert på loddtrekning. Det er ikke til å legge skjul på at ikke alle i starten var like fornøyd med å måtte gå ut av komfortsonen sin og ikke selv få velge hvem de fikk sitte på bord med. Men, vi håper og tror at for dem som kommer alene på kurs, uten å kjenne noen, så føltes dette inkluderende, og det virket som om det ikke tok lang tid ut i quizspørsmålene før samholdet og konkurranseinstinktet tikket inn for de fleste.

Quiz-master Marius Barhaugen stod for under-holdningen, med imponerende musikalske innslag etterfulgt av komiske uttalelser på spørsmålene som utstillerne hadde laget. For eksempel er det vel ingen av deltakerne som før har hørt så mange variasjoner av «Dr.Baddaky». Og flere vil nok fortsette å undres over spørsmålet om døde mennesker kan få gåsehud, og om «Dr.Google» var hemmelig deltager på laget som hadde rett svar på definisjonen av «stemmebånd». Kvelden utløste et engasjement som skapte fellesskap for resten av kurset.

På årsfesten var det utkledningstema der kostymet skulle være noe som begynte med bokstavene S, V eller F. Det så ut som om flertallet hadde kledd seg ut, hvilket skapte god stemning. Beste kostyme ble kåret av kveldens stand-up komiker Vidar Hodnekvam, og tilhørte leder i NDAF Linda Ytrøy. Hun mottok på vegne av NDAF også en oppmerksomhet fra SVF-styret i anledning deres 30-års jubileum. En annen hyggelig markering denne kvelden var kåringen av «Årets dyrepleier». Med bakgrunn i mange innsendte nominasjoner var det Therese Skjønhaug Bakke ved Alver Dyreklinikk som vant kåringen i år.
SVF gratulerer!

For å inkludere nykommere og de som kom alene, ble alle deltagerne på quiz-kvelden inndelt i bord basert på loddtrekning, noe som bidro til fellesskap og engasjement.

Foto: Aina Holand

SVFs årsmøte ble avholdt i løpet av kursdagene, og det var gledelig å se at så mange deltok i år. Noen av styremedlemmene var på gjenvalg, og alle ble gjenvalgt, så styret som har vært de siste to årene opprettholder kontinuiteten, og vil fortsette å jobbe dedikert for våre medlemmer i året som kommer.

Neste store kurs som SVF holder blir under Veterinær-dagene på Lillehammer 24.-25. mars 2022, hvis pandemi-situasjonen tillater det. Da er tema reproduksjon. Og om du ikke fikk med deg høstkurset 2021, får du forhåpentlig en ny sjanse denne høsten. Da er temaet neurologi og oftalmologi, to tema vi tror mange ser frem til å lære mer om!

Gratiskursene for våre medlemmer og ikke-medlemmer (som må betale kursavgift) som vi arrangerer hvert år, utsettes til høsten.

Vel møtt til kurs i 2022 alle sammen!

Aina Holand
er smådyrpraktiker og skriver for SVF i Veterinærtidsskriftet