Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Øker fagforeningsfradraget med 50 prosent i 2022

Fra 2022 økes fagforeningsfradraget med 50 prosent til 5 800 kroner. Det betyr at du på skattemeldingen for 2022 kan trekke fra opptil 5 800 kroner dersom du er medlem i Veterinærforeningen i 2022.

Veterinærforeningen rapporterer ditt medlemskap til skattemyndighetene. Sjekk likevel alltid at fagforeningsfradraget er satt opp i selvangivelsen.

Fagforeningsfradraget har stått stille på 3 850 kroner siden regjeringsskiftet i 2013. Dagens regjering planlegger å øke fradraget ytterligere i budsjettet for 2023 slik at det totalt blir en dobling fra 3 850 kroner til 7 700 kroner. Det betyr at fagorganiserte vil spare 1 276 kroner i skatt i 2022 og 1 694 kroner i 2023. Fagforeningsfradraget gjelder for yrkesaktive medlemmer.

– Det er svært positivt at fagforeningsfradraget økes. Det vil gjøre det mer attraktivt å være fagorganisert, og er også et tydelig signal om betydningen av at arbeidslivet har sterke og representative parter på begge sider av forhandlingsbordet. Jeg vil oppfordre alle til å fagorganisere seg, både for å være del av et fellesskap, og for å kunne bli med og påvirke sin lønn og sine arbeidsvilkår, sier president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 3. januar 2022

Støtter bedre produksjonsdyrvelferd og foreslår tillegg

Veterinærforeningen støttet forslaget om styrket dyrevelferd for produksjonsdyr under høringen på Stortinget nylig av representantforslaget fra Venstre-politikerne Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo. Under høringen av dokument 8:25 S (2021-2022) påpekte Veterinærforeningen at den foreslåtte stortingsmeldingen om dyrevelferd må omfatte alle dyreslag og at veterinær kompetanse og tilstedeværelse må tas med.

En styrking av dyrevelferd for produksjonsdyr er positivt, og må omfatte fisk i oppdretts-
næringen, mener Veterinærforeningen.

I sitt høringssvar påpeker Veterinærforeningen at forslaget unnlater å nevne de praktiserende veterinærenes rolle i dyrevelferdsarbeidet. Veterinærforeningen mener det er en forutsetning for å kunne drive med dyr på en akseptabel måte at det er tilgang til veterinærhjelp til syke og skadde dyr hele døgnet og hele året. Dersom dyrevennlig produksjon skal drives i hele landet, må det være ordninger som sikrer tilgang på nok veterinærer over hele landet.

For å bedre dyrevelferden, mener Veterinærforeningen det er viktig å styrke Mattilsynet gjennom økte midler til digital utvikling og med flere stillinger knyttet opp mot dyrevelferdsarbeid.

Dyrevelferdsmerking kan gjøre det enklere for forbrukerne å skaffe seg kjennskap til hvilke produkter som kommer fra dyr med god velferd, skriver Veterinærforeningen i sitt høringssvar.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 7. januar 2022

Ny fagveterinær er ansatt i Veterinærforeningen

Pia Fagernes.

Foto: Privat

Den nye fagveterinæren Pia Fagernes får hovedansvaret for utvikling og innføring av Veterinærforeningens nye sertifiseringsordning for klinikker. I tillegg skal hun ha ansvar for spesialistordningen, være sekretær for Produksjonsdyrveterinærers forening og Hestepraktiserende veterinærers forening og bidra i arbeidet med høringssvar.

Pia Fagernes har bakgrunn fra Det Norske Veritas (DNV) der hun har arbeidet som seniorkonsulent, hovedsakelig med prosess-
forbedringer for næringsmiddelindustrien, risiko- og kvalitetsledelse. Hun var kursansvarlig, og avdelingens kvalitetsansvarlige, verneombud og HMS-koordinator, samt styremedlem i DNVs fagforening (VEFF). I 2015-2017 ble hun valgt som Hovedverneombud for DNV Norge.

Før Pia begynte i DNV jobbet hun som veterinærinspektør i Statens næringsmiddeltilsyn, der hun var tillitsvalgt for veterinærene.

Pia Fagernes overtar stillingen som fagveterinær etter Eli Hendrickson som har gått tilbake til NMBU Veterinærhøgskolen.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 3. november 2021