Leder

Velkommen etter til Afrika

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Oppfordringen kommer fra veterinærene Hannah Joan Jørgensen og Tore Skeidsvoll Tollersrud. De bor nå i Nairobi sammen med sine tre barn. Like før koronanedstengningen i 2020 fant de jobbmuligheten de i flere år hadde drømt om i Afrika.

Forutsetningene for å reise ut var klare: et land hvor familien trygt kunne være med, en faglig stimulerende jobb og vilkår som gjorde at de kunne dekke skolepenger for barna. Beslutningen om å reise ut medførte store endringer både i jobbsituasjonen og privatlivet.

Beretningen om veterinærfamiliens pågående opphold i Afrika viser at det takket være innsats og engasjement er mulig å få på plass gode løsninger når det gjelder økonomiske og praktiske vilkår.

Veterinærfaglige utfordringer er det mange av og det gjør kontinentet til et spennende sted å være. Oppgavene til de to veterinærene omfatter å lage smittemodeller og prøve ut vaksiner og medisiner mot tropiske dyresykdommer. Innsatsen er rettet mot afrikansk svinepest, ondarta lungesjukdom hos småfe og storfe, flått og flåttbårne sykdommer. En annen viktig oppgave er å lede et forskningsprosjekt for iverksetting av rabieskontroll i Malawi som har en stor rabiesbelastning hos mennesker og dyr, og mangelfull sykdomsrapportering.

I øyeblikket er det trolig kun to norske veterinærer i arbeid i Øst-Afrika. Helt annerledes var det på 1970- og 80-tallet da det var en stor kontingent norske veterinærer til stede. Mange av de eldre veterinærene som dagens veterinærpar møter snakker varmt om den norske innsatsen for veterinærfaget i Kenya.

Fortellingen fra de to norske veterinærene viser at mye arbeid gjenstår på det veterinærfaglige feltet. Sykdomsutbrudd av ondartet lungesjuke på storfe (se egen rammesak) som forverres som følge av klimatiske forhold, er et eksempel på at klimautfordringer kan true matsikkerheten. Den dramatiske tørken i Øst-Afrika har alt resultert i en sultkrise der barn, gravide og eldre dør.

Veterinærenes bidrag i en slik situasjon er av svært stor betydning. Derfor er det all grunn til å rose de som drar ut for å lære om hva som skjer i verden rundt oss og bidra til løsninger. Oppfordringen til andre veterinærer om å komme til Afrika er derfor mer relevant enn noen gang før.