Fagaktuelt

Nytt opplegg for spesialisering i hestesykdommer

På vegne av fagutvalg hest gjengir Idun Rosenfeld nedenfor informasjon om programmet for spesialisering der kandidatene som gjennomfører kan kalle seg «Spesialist i hestesykdommer». 

For mer informasjon kan interesserte kontakte: Idun Rosenfeld, fagutvalg for hest, idunrose@gmail.com Anette Tøgard Bjerke, rådgiver i fagavdelingen: atb@vetnett.no

Kandidaten må ha vært i praksis i minimum 2 år. Dersom kandidaten har hatt mye relevant praksis kan kandidaten etter søknad tas opp tidligere.

Spesialiseringen må gjennomføres i løpet av minimum 4 år og maksimum 10 år.

Programmet starter i høstterminen. Ved behov for utsettelse må kandidaten søke fagutvalget om gjenopptakelse.

Spesialiseringen er delt inn i syv deler, hver med avsluttende eksamen på slutten av hver periode. Eksaminasjonen er en kombinasjon av skriftlig og muntlig eksaminasjon. Kandidaten leverer også et antall journaler for hver periode som skal godkjennes av fagutvalget. Hver periode foregår over en termin (vår eller høst), med unntak av «Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk», som foregår over ett år. Hver periode (med unntak av «Generelle ferdigheter, lover og regler») skal inneholde en praksisperiode på 2 uker (10 arbeidsdager) eller 2 x 2 uker (2 x 10 arbeidsdager) på et egnet praksissted. Kandidaten må selv finne praksissted, som må godkjennes av fagutvalget før perioden.

Periodene gjennomføres i følgende rekkefølge:

 1. Generelle ferdigheter, lover og regler

  • En felles samling gjennomføres i stedet for journalinnlevering. Tema: Veterinærens rolle i tvister, plikter til journalføring, god skikk og kollegialitet

 2. Reproduksjon og føllsykdommer – 5 journaler leveres

 3. Anestesi og analgesi – 5 journaler leveres

 4. Akutt- og intensivbehandling – 5 journaler leveres

 5. Indremedisin og ernæring – 5 journaler leveres

 6. Generell kirurgi – 5 journaler leveres

 7. Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk – 10 journaler leveres

  • Går over et helt år med to praksisperioder og avsluttende eksamen på slutten av året.