Nyheter

Veterinærer i media

Uholdbart uten veterinærvakt

Bonde Olav Bakken (t.v.) og veterinær Stig Østgård mener det er helt avgjørende å sikre veterinær vakttjeneste. Foto: Arbeidets Rett

Første uka i juni gikk kommunedirektørene i Tolga og Os i Nord-Østerdal ut med informasjon til bønder og andre dyreeiere om at veterinærvakta fra lørdag 4. juni klokken 08.00 til søndag 5. juni kl. 08.00 ikke var bemannet, skriver Arbeidets Rett.

Kommunedirektørene Marit Gilleberg i Os og Siv Stuedal Sjøvold i Tolga sier at det ikke har lykkes kommunene og veterinærer i sitt vaktdistrikt å få fylt alle vakter i sommermånedene, og tilføyer at dette gjelder tidsrom utenom ordinær arbeidstid.

Verken den enkelte bonde eller næringa kan leve med en slik situasjon, mener bonde Olav Bakken i Hodalen i Tolga. Han hadde dyrlege på garden to ganger søndag. Heldigvis for ham var det ikke dagen før han trengte det som mest. Til Arbeidets Rett sier veterinær Stig Østgård at han er glad for å kunne være til hjelp, men tydelig på at situasjonen er lite holdbar.

Han har jobbet som veterinær siden 2004, og aldri opplevd at det ikke har vært vakt i et område. Han liker det ikke, verken av hensyn til dyra eller til gårdbrukerne. Det er kommunene sitt ansvar å sikre vakttjeneste, sier han. Østgård har pappapermisjon fra dyrlegejobben, men har ikke samvittighet til å la være å stille opp når situasjonen er slik den er og har frivillig avbrutt permisjonen sin.

Kommunene opplyste før helga at de jobber med rekruttering til veterinærvakta på flere områder. De to kommunedirektørene skriver at problematikken må løftes til nasjonalt politisk nivå.

Kilde: Arbeidets Rett, 8. juni 2022

Ordfører tar feil om veterinærvakt

Tidlig i juni skrev Sandefjords Blad om Julia Marie som ikke fikk tak i veterinær til sin syke hund på en «rød dag». Nå har uttalelsene til Sandefjords ordfører vekket reaksjoner.

Da Julia Marie Myking Lund sin hund «Frikk» ble syk på en «rød dag» var det ingen hjelp å finne. Frustrert etter erfaringen tok Julia Marie kontakt med ordfører Bjørn Ole Gleditsch. Da skrev Gleditsch til Julia Marie at veterinærvaktordningen ikke er kommunens ansvar.

Nå har ordførerens uttalelser vekket reaksjoner hos Den norske veterinærforening. Generalsekretær Marie Modal fastslår at det ordføreren sier er feil. Hun understreker at veterinærvakten er en ordning som er lovpålagt kommunen. Det står i Dyrehelsepersonelloven § 3.

Modal sier at her må kommunene være på banen. De har ansvaret for å skaffe tilfredsstillende antall med veterinærer på lik linje som de skaffer fastleger.

Kilde: Sandefjords Blad Pluss, 21. juni 2022

Rådet for dyreetikk mener termisk avlusing er etisk uakseptabelt

Lakselus

Et flertall av rådets medlemmer mener dagens praksis, der millioner av fisk dør, er dyrevelferdsmessig og etisk uakseptabel, skriver Bondebladet.

Behandling mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) utgjør en stor belastning for oppdrettslaks i Norge. Sammen med hjertesprekk (CMS), er dødelighet knyttet til lusebehandling den viktigste dødsårsaken for oppdrettslaks i Norge, skriver Rådet for dyreetikk.

Termisk avlusing, sammen med mekanisk, utgjør i dag de dominerende avlusingsmetoder i norsk oppdrettsnæring etter at lakselusa har utviklet resistens mot de fleste virkestoffer som tidligere har vært benyttet i tradisjonell peroral- og badebehandling.

Basert på ny forskning og med fiskens ve og vel som målestokk, mener et flertall av Rådet for dyreetikks medlemmer at dagens praksis der millioner av fisk dør i forbindelse med termisk behandling er dyrevelferdsmessig og etisk uakseptabel.

Rådets representant for næringsmessig dyrehold - akvatiske dyr tar dissens i saken.

Kilde: Bondebladet, 21. juni 2022