Leder

Noen ganger ombestemmer man seg

Bjørnar W. Jakobsen

President Den norske veterinærforening

Da jeg ble konstituert som president i Veterinærforeningen i august 2021, etter at Torill Moseng ble ansatt som ny administrerende direktør på Veterinærinstituttet, var jeg veldig tydelig på at jeg ikke ønsket å stille som presidentkandidat på representantskapet 2022. De to viktigste årsakene til dette var at jeg trivdes veldig godt som hovedtillitsvalgt i Mattilsynet og følte på mange uløste oppgaver her, samtidig som listen Torill hadde lagt virket i overkant høy for en enkel veterinær fra Sarpsborg.

Jeg har ombestemt meg og stiller derfor som presidentkandidat til valget under representantskapet i november 2022.

Det er flere grunner til denne «change of heart». Den første og viktigste er at jeg har oppdaget at det å være president i Veterinærforeningen er noe av det mest givende man kan gjøre. Det er få ting jeg kan se for meg som vil kunne matche følelsen av å lykkes med å overbevise en stortingspolitiker om at veterinærer er viktige, eller opplevelsen av at et team dyktige veterinærer og forhandlere fra Veterinærforeningen, gjennom en betydelig opphetet debatt, har klart å lande en god seminavtale med Geno.

Jeg kjenner også på inspirasjon når vi gjennom gode politiske innspill klarer å dokumentere konsekvensene av veterinærkrisen ovenfor landbruks- og matministeren slik at hun tenker det er nødvendig med en egen departemental arbeidsgruppe på området.

Det gir meg energi å kjenne på kompetansen og gløden til generalsekretæren og øvrige ansatte i sekretariatet. Sekretariatet er en forutsetning for at presidenten og resten av sentralstyret kan få gjennomført den politikken som meisles ut etter representantskapsmøtene annet hvert år.

Jeg blir glad, og ikke så lite stolt når jeg ser våre svært dyktige og mediavante ledere i særforeningene stå fram og støtt som fjellet promotere veterinærenes og Veterinærforeningens synspunkter uansett om det gjelder pressens sensasjonsjag etter eventuelle koronaavlivinger av hund, eller veterinær refselse av useriøse aktører i akvanæringen som gjør fisken til en ting.

Som president i Veterinærforeningen vil jeg få mulighet til å lede det fantastiske teamet som norske veterinærer er. Jeg vil få mulighet til å være ydmyk for den helt uvanlige brede kompetanse som Veterinærforeningens medlemmer representerer, og jeg vil få kjenne på den drivkraften og inspirasjonen dette gir.

Jeg har svært lang erfaring som tillitsvalgt og fagforeningspolitiker og er derfor veldig bevisst på at Veterinærforeningen i første rekke er en fagforening. Vi skal jobbe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig er det helt nødvendig at dette skjer i god og fruktbar dialog med arbeidsgiverne og eierne. Vi er alle avhengige av en sunn bunnlinje i de virksomhetene der veterinærer jobber. Dette er den norske modellen for arbeidslivet i praksis.

Jeg ønsker å fortsette å stå på for Norges veterinærer og håper på støtte i representantskapet 2022.